• Wijnand Kooijmans

Kerkgebouw valt ten prooi aan slopershamer

NUNSPEET De Kruiskerk aan de Beethovenlaan in Nunspeet wordt met de grond gelijk gemaakt. Het in 1996 hier neergezette gebouw maakt plaats voor nieuwbouw van reisbureau Vakanz. De verwachting is dat nog dit jaar het nieuwe pand in gebruik kan worden genomen.

Wijnand Kooijmans

Het gebouw was in gebruik bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Daarvoor diende het als onderkomen van de Hervormde gemeente 't Visnet in de wijk Frankrijk in Harderwijk. Per 1 januari 2018 werd door het kerkgenootschap een samenwerkingsgemeente gevormd met de Nederlands Gereformeerde kerk dat een kerk bezit aan de Mr. Drostweg in Nunspeet.

Door beide kerken werd al langer samengewerkt op het gebied van jeugdwerk. In 2011 werd een stuurgroep in het leven geroepen om de kerkenraden te ondersteunen. Dat resulteerde in een plan de samenwerking stapsgewijs uit de bouwen en onder meer gezamenlijke diensten te gaan houden en samen te evangeliseren.

Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat het kerkgebouw aan de Beethovenlaan overbodig werd en nu ten prooi valt aan de slopershamer.