• Joop van Nuijs kreeg ook met een afgeslankte fractie het vertrouwen als wethouder. Onderuitschoffelen was er dus niet bij.

    Dick van der Veen

Joop van Nuijs: 'Drie fulltime wethouders werkt 't best'

VAASSEN Joop van Nuijs kijkt met plezier terug op twaalf jaar wethouderschap. Als portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening is hij trots op de verbetering van de centra, maar hij is ook kritisch op de gang van zaken met betrekking tot bijvoorbeeld de Heerderweg.

Dick van der Veen

,,Collega René de Vries en ik hadden goede afspraken met de provincie. Epe maakte een bestemmingsplan waarin een veilig vrijliggend fietspad van drie meter de basis vormde. Statenleden die niet gehinderd werden door kennis van de materie veroorzaakten een zwalkend beleid. Je hebt die drie meter nodig, gelet ook op de ontwikkeling met E-bikes. Nu varieert het van twee tot drie meter, kriskras over het tracé. Dat oogt minder fraai en duurt allemaal veel langer."

BETREKKING Kritiek ontmoette hij onder meer met betrekking tot de molen in Vaassen en woningbouw in Epe. ,,Mensen realiseerden zich niet dat de molenbiotoop bepalend is voor centrumplannen. Die zouden niet uigevoerd kunnen worden zonder ophoging van de molen. Nu hoor je er niemand meer over. De vertragingen met De Klaarbeek werden veroorzaakt door protesten en de daar aan hangende procedures." Jammer vindt hij het met name voor architect Vosselman dat de plannen om goedkope woningen te bouwen in het project Adelaarshof door de raad, ook door zijn eigen PvdA, werden geblokkeerd. ,,Geen huurwoningen in het buitengebied. Dat zou juist tot een prima variatie hebben geleid en de grote behoefte aan dit soort woningen hebben opgelost."

PIJNLIJK De sterke terugval van de PvdA ervaart hij als pijnlijk. ,,Iedereen heeft de mond vol van lokale partijen. Maar zijn PvdA, CDA en VVD dan anders? Daarin zitten ook lokale vertegenwoordigers die op de eigen samenleving zijn gefocust." Mensen in zijn omgeving wijzen op het stoïcijnse karakter van Van Nuijs. Hij noemt het tevens zijn valkuil. Joop geeft hoog op van de samenwerking met de collega's in het college. ,,Je moet goed met elkaar overweg kunnen. Zelf vind ik drie fulltime wethouders het best. Het functioneren als part timer is niet prettig. Je moet toch altijd beschikbaar zijn. Vier wethouders kan ook, maar het lijkt me voor een burgemeester niet prettig om zoals nu een vrij lege portefeuille te hebben."

STEMPEL In de eerste vier jaar drukte hij een stempel op armoedebestrijding en cultuurhistorie, die er bij Epe een beetje bij aan hing. Dat burgers voor hun eigen belang vechten hoef je hem niet te vertellen. ,,Ik kreeg iemand op bezoek die tegen kinderopvang in het centrum was. Het argument: dat er kinderen van een school kwamen die veel meer lawaai maakten dan alle andere scholen." De ontwikkeling van het Brezan-plein en Ladders Post door een Eper combinatie maakt hij niet meer in functie mee.

,,Twaalf jaar is genoeg. Je moet als wethouder niet te lang blijven zitten. De afgelopen periode was er een van vallen en opstaan. (Lachend) Ook letterlijk, want bij een val met de fiets door een onvolkomenheid in het wegdek brak ik vier ribben."