'Jeugd is wars van antiek'

EPE Jan Bockweg, kunstintermediair en beëdigd taxateur van schilderijen, constateert tot zijn leedwezen dat de jeugd grosso modo antiek de rug toekeert. Strak, modern en wit genieten de voorkeur. Het heeft een dramatisch effect op de handel. Dat tempert zijn liefde voor het vak allerminst. Met groot enthousiasme houdt hij lezingen waarin hij het facet van (te duur) onderhoud nadrukkelijk meeneemt.

Dick van der Veen

De welbespraakte Epenaar neemt voor lief dat hij mensen meer en meer teleur moet stellen in hun verwachtingspatroon. Geeft voorbeelden van kunstwerken die voor een pak geld zijn aangeschaft en die nu minder dan een kwart ervan opbrengen. ,,Men denkt dat na het schoonmaken ervan de prijs toeneemt. Wat overblijft is schone schijn." Hij leert van zijn vader. ,,Ik raak als 13-jarige gefascineerd door De Nachtwacht. Mijn vader vraagt me om alles wat ik er in zie op te schrijven. Als we het imposante doek bekijken neemt de fascinatie toe. Weer moet ik me in de details verdiepen. Ik kan zelf tekenen, leer de kunst te vertalen, compositie te onderscheiden, samenhang te zien.

STUDIE In je studie neem je het mee. Het is een heel pittige opleiding waarbij de examinatoren mensen zijn die je er eigenlijk niet bij willen hebben in dat kleine wereldje. Je moet hen echt met kennis overtuigen dat ze je niet kunnen laten zakken. En vooruit, omdat je in Epe woont ver van het westen waar de meeste klanten zitten, krijg je het bewijs. Overigens moet ik erbij zeggen dat daarna een wisselwerking ontstaat,waarbij vakgenoten elkaar wederzijds helpen."

Hoewel zijn studierichting een geheel andere is raakt hij in combinatie van de kunsthandel die zijn vrouw drijft meer en meer geïnteresseerd in de klassieken. ,,Zij richtte zich op de moderne variant; ik opteer voor de oude kunst. Mijn vrouw is er inmiddels mee gestopt. Deze omgeving is niet de meest geëigende. Zelf schep ik er genoegen in om mensen van dwaalwegen af te halen."

KOEKKOEK Bockweg: ,,De meeste dingen die je krijgt aangeboden zijn oninteressant. Een schilderij dat 30 euro scoort en onderhoud wat 300 euro vergt. Dan komt het aan op de gevoelswaarde. Soms wordt je verrast. Dat gebeurt bij een onbekend schilderij van Willem Koekkoek (1839-1895), zonder lijst 87 x 124 centimeter, met achterop de vermelding 'Amsterdam 27 april 1894'. Echt een grote jongen. Ik herken er onmiddellijk zijn hand in. Die van de meester in gefantaseerde stadsgezichten. Imposante kerken en gebouwen die smaakvol bij elkaar elkaar zijn gevoegd. Het is door vererving gekregen en bij de kunsthandel onbekend. Het stuk komt binnenkort weer in de verkoop. Ooit deed het 140.000 gulden. Dat is nu illusie." Lezingen van Bockweg zijn een genoegen. Geïnteresseerden krijgen wetenswaardigheden toegespeeld aan de hand van meegebrachte schilderijen. Het leidt tot het wegspoelen van onwetendheid. Informatie over onderhoud en verzekeren. Wie met vragen zit kan hem telefonisch benaderen: (0578) - 613944.