• Formateur Robert Scholten is enthousiast over het breed gedragen coalitieakkoord.

    Dick van der Veen

Jan Willem Vos haakt aan voor liberaal geluid Epe

EPE Een breed gedragen coalitie gaat onder het motto 'Sociaal, duurzaam en verbindend' de komende vier jaar tegemoet. Nieuwe Lijn, CDA, SGP/CU en Groen Links leveren ieder een wethouder; PvdA, Gemeentebelangen en Epe Liberaal ondertekenen het akkoord.

Dick van der Veen

De toetreding van de één man fractie van Jan Willem Vos, is een opmerkelijke. ,,In het programma vind ik veel terug van datgene waar we als VVD voor pleitten: meer participatie van de inwoners, ruimte voor koopzondagen, openbaar onderwijs, duurzaamheid en woningbouw. Er ligt een mooi kansrijk akkoord." Eerder gaf hij als reden voor zijn afsplitsing onder meer aan dat het beter is via samenwerking met de helft van de buit genoegen te nemen dan door vastgeketende standpunten met lege handen te staan. De oppositie bestaat nu nog slechts uit vijf leden van VVD, D66 en Dorpspartij. ,,Ik praat liever niet in de sfeer van coalitie en oppositie. Wat voor ligt is een programma op hoofdlijnen; geen dichtgetimmerd stuk. Een toegankelijk college, dat transparantie hoog in het vaandel heeft staan, waarbij bekeken moet worden tot welk niveau de burger direct mee mag praten", aldus formateur Robert Scholten. Hij accentueert dat alle partijen hadden kunnen aanhaken, maar respecteert dat genoemde fracties daar geen behoefte aan hebben. Wie de coalitie ondersteunt is eerder op de hoogte van wat speelt; oppositiepartijen krijgen pas inspraak als voorstellen op tafel liggen.

RUIMTE Epe heeft door efficiënt beleid gedurende een reeks van jaren ruimte voor investeringen, onder meer om accommodaties overeind te houden voor toekomstige generaties. Opnieuw geen belastingverhoging anders dan met het inflatiepercentage. De vier thema's voor de komende jaren zijn: Vitale dorpen en buurtschappen, duurzame leefomgeving, duurzame economie en verbindende overheid. Bij het smeden van het akkoord lieten drie van de vier coalitiepartners zich door een vrouw vertegenwoordigen. Die komen samen tot de conclusie dat goed naar haar is geluisterd. SGP/CU geeft toe dat het loslaten van het verbod op koopzondagen een pijnpunt was. ,,We hebben ervoor gekozen elkaar als brede coalitie vast te houden.", aldus fractievoorzitter Boon. Epe koestert zelfstandigheid, kent de wensen van de provincie en weet wat waarnemend burgemeester Fred de Graaf erover zei. ,,De wens is in dit geval de vader van de gedachte", zegt Scholten er over. Burgemeester Hans van der Hoeve doet Algemene bestuurlijke zaken en dienstverlening, openbare orde en veiligheid, bestuur en samenleving. Wethouder Robert Scholten Ruimte, Financiën en belastingen en sport. Wethouder Erik Visser Jeugd, Economie en arbeidsmarkt en regionale samenwerking. Wethouder Lia de Waard-Oudesluijs Zorg en ondersteuning, Gezondheid en gebiedsgericht werken.

WELZIJN Wethouder Jan Aalbers Welzijn en cultuur. Klimaat/leefomgeving, Toezicht en handhaving bouwen/OVIJ. Scholten en Visser full time; De Waard en Aalbers 70 procent.