• Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd de expositie van het Beeldhouwersgilde en de teken- en schildergroep geopend.

    Angela van Erven

Jaarwisseling Hattem rustig verlopen

HATTEM De jaarwisseling is in Hattem relatief rustig verlopen. De schade wordt beraamd op 1000 euro, wat 500 euro minder is dan vorig jaar. Er zijn geen uitrukken van de brandweer geweest en geen gewonden gevallen, zo deelde burgemeester Jan Willem Wiggers mee tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hattem.

Angela van Erven

In totaal werden 229 zakken vuurwerkafval ingeleverd bij de gemeente, waarvoor 1 euro per zak werd ontvangen. Dit waren 45 zakken meer dan vorig jaar. Hattem telde op 1 januari 2018 12.155 inwoners. Dat zijn er 100 meer dan het jaar ervoor. In zijn nieuwjaarspeech memoreerde de burgervader aan het feit dat steeds meer inwoners verantwoordelijkheden oppakken.Voorbeelden hiervan zijn Powered by Hattem, gezamenlijk onderhoud van het gemeentelijk groen, Cultuurfonds Hattem, maar ook via de participatieraad die de gemeente adviseert omtrent het sociaal beleid. Ook noemde Wiggers de veranderde wijze van planvorming waarbij de burger meer wordt betrokken.

PROCESSEN ,,Gaat dit in een keer goed? Zeker niet. Het zijn processen van vallen en opstaan, met passie en emotie. We leren er allemaal van. Het is goed te ervaren hoeveel kennis er in onze samenleving is en hoeveel mensen zich inzetten. Die kennis bleek ook aanwezig rond de discussie over Lelystad Airport. Onze Nationale Ombudsman was scherp in zijn oordeel: ,,op het verkeerde been gezet" en ,,burgers niet serieus genomen". Waarmee hij aangaf dat je als inwoner moet kunnen vertrouwen op jouw overheid. En wat betreft de zaak zelf: het uiteindelijke besluit is aan Den Haag, maar het blijft van belang om vanuit onze regio 'ons' geluid te laten horen."

Daarnaast vroeg Wiggers aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen. ,,Ik hoef u natuurlijk niet aan te moedigen te gaan stemmen op 21 maart. Je moet het maar aandurven om je kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. Een moeilijke taak en nog lastiger in het licht van de participatie. Naar mijn mening verschuift de rol als gekozen volksvertegenwoordiger van de 'wat'-vraag naar de 'hoe'- vraag. Een scherpere toets of betrokkenen allemaal goed gehoord zijn en of de belangen goed zijn gewogen. Zodat de participatiesamenleving niet een democratie van de grootste bek wordt, maar dat ook de mening wordt meegewogen van degenen die niet altijd met hun mening voorop staan. Tot mijn plezier zie ik dat ondanks de zwaarte van de functie er vele jonge kandidaten op de lijsten van onze partijen staan. Naar verwachting zal de raad fors vernieuwen, een nieuwe generatie dient zich aan."

EXPOSITIE Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd de expositie van de Beeldhouwersgilde Hattem en omstreken en teken- en schildergroep van Carla Hagemans geopend. Traditiegetrouw exposeren de leden in januari hun creatieve werken in het stadhuis.

,,Met enthousiasme en creativiteit zijn in het afgelopen jaar fraaie werken gemaakt die de hele maand januari te zien zijn. Ons stadhuis is een prachtige omgeving om te laten zien wat er tot stand is gebracht. Dus zeker de moeite waard om een keer binnen te lopen", aldus de creatieve Hattemers.