Jaarvergadering Hattemer Oranje Vereniging

HATTEM - Het is weer tijd voor het opmaken van de 'balans' binnen de Hattemer Oranje Vereniging. Dit betekent dat zeer binnenkort de jaar-/ledenvergadering plaats gaat vinden en op op woensdag 22 oktober vanaf 20.00 uur. Plaats: Bongerdveste, 1e verdieping, no. 95, recreatiezaal.Er worden belangrijke zaken besproken, zoals de balans en exploitatierekening. Verder komen, naast de notulen van de jaarvergadering van 2013, het jaarverslag van het secretariaat, het financieel jaarverslag en de reactie daarop van de kascommissie aan de orde.In het jaarverslag van het secretariaat wordt o.a. teruggeblikt naar de activiteiten van het afgelopen Oranjefeest. Er zullen belangrijke bestuurswisselingen aan de orde komen. Het voorlopige programma voor het Oranjefeest 2015 zal besproken worden net als de optocht.Heeft u zelf een vraag of een opmerking dan zal er die avond alle gelegenheid zijn om dit voor te leggen aan het bestuur.Er wordt gezorgd voor koffie en thee en na afloop van de vergadering voor een hapje en een drankje.De Oranjefeesten worden mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van de sponsors, de vrijwilligers en het bestuur van de H.O.V. Mail voor meer gegevens naar info@hattemeroranjevereniging.nl Zie ook www.hattemeroranjevereniging.nl