• Barry Wensink/BDUmedia

Instemming met Mariënrade in Wezep

OLDEBROEK/WEZEP Er lijken geen belemmeringen meer voor vervolmaking van De Mariënrade in Wezep. De raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving hechtte er voor een volle raadstribune haar goedkeuring aan. Wel is er uitleg nodig aan wijkraad en woonomgeving over de gemaakte keuzes.

Dick van der Veen

Het gaat onder meer om de volgende particuliere initiatieven: een intramuraal woonzorg gebouw voor Viattence met plek voor dertig deels dementerende ouderen, grondgebonden twee onder een kap – en/of patiowoningen langs de Noordsingel, een gebouw met tien appartementen met parkeerkelder, circa tien tot twaalf studio's voor kwetsbare jongeren, uitbreiding van automuseum Boer en uitbreiding Aldi. En wat de gemeente betreft herinrichting buitenruimte bij multifunctioneel centrum De Brinkhof en aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg tussen Zuiderzeestraatweg en Marënrade op perceel Zuiderzeestraatweg 506.

Verder aankoop van grond perceel Zuiderzeestraatweg 504, waardoor meer ruimte ontstaat voor hulpdiensten rondom De Brinkhof.

De gemeente moet voor dit plan dure grond kopen en krijgt een lage prijs voor de invulling (VVD), maar gelet op het maatschappelijk nut vindt die dat te verdedigen. Er dient 387.000 euro uit de algemene reserve te worden bijgepast. Parkeren bij de Gereformeerde kerk vrijgemaakt is nog een punt, omdat deze zich op oude rechten beroept. Het vrijmaken van een plek waar nu een fietsenstalling is, uitvaarten plaatsvinden en privacy van de Voedselbank in het geding is ligt gevoelig. De kerk heeft tot 2033 recht van aankoop op het terrein waar Aldi meer parkeergelegenheid wil realiseren.

Inspreker Jan Prins wil namens de kerk de afspraken goed vastgelegd zien. Op zondag kan de parkeervraag door kerkbezoekers worden opgevangen via het parkeerterrein van de super. Op de vraag van het CDA over autoverkeer geeft wethouder Bob Bergkamp te kennen dat de verkeerssituatie meer tijd nodig heeft. Uiterlijk 1 juli moet dat zijn opgelost. Uitkomsten van onderzoek worden met omwonenden en belanghebbenden besproken, hetgeen de gebiedsvisie op zich niet in de weg staat. Het college concludeert dat de opening van de doorsteek Zuiderzeestraatweg-Noordsingel, via de Mariënrade, de Waterloopweg-Neder Enckweg ontlast. Beide wegen open houden lijkt verkeerskundig een goede maatregel.

De ChristenUnie vraagt naar de plek voor de muziekkoepel, waarvan PvdA/Burgerpartij vaststelt dat deze pal voor de deur van de Loco Media Groep komt met aan de overzijde van de Zuiderzeestraat de Nederlandse Gereformeerde Kerk De Morgenster, hetgeen in haar visie parkeerproblemen oplevert.

Wethouder Ben Engberts verklaart desgevraagd dat het automuseum voor het publiek toegankelijk blijft.
Mariënrade krijgt voldoende parkeerplaatsen, waarbij rekening wordt gehouden met dubbel gebruik en het benutten als overloopterrein voor het parkeren van bezoekers Coelenhage. Dat mag de bedrijfsvoering niet in de weg staan.