• Bergkamp (ABO), Vos-Van de Weg (CU), burgemeester Hoogendoorn, Engberts (SGP) en Maurits v/d Geijn (gemeentesecretaris).

    Herman van der Wal

Installatie nieuw college Oldebroek

OLDEBROEK Het nieuwe college van de gemeente Oldebroek is donderdagavond geïnstalleerd. Collegeleden zijn namens de ChristenUnie Liesbeth Vos – Van de Weg, Ben Engberts namens de SGP en Bob Bergkamp namens ABO. De benoeming van de wethouders gebeurde in een raadsvergadering en na beschouwingen van de fracties over de bestuursovereenkomst 'Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek'.


Het nieuwe college bestaat, net als de afgelopen periode, uit de burgemeester en drie wethouders. Ook de coalitie is onveranderd. Wel heet Oldebroek twee nieuwe wethouders welkom. Ben Engberts is 59 jaar en woont in Vriezeveen. Bob Bergkamp is 62 jaar en is sinds kort woonachtig in Oldebroek. Liesbeth Vos – Van de Weg, 59 jaar en woonachtig in Oldebroek, begint aan haar tweede termijn als wethouder.


VERDELING In de bestuursovereenkomst is ook de portefeuilleverdeling opgenomen. De burgemeester is daarbij verantwoordelijk voor de portefeuille met onder andere de onderwerpen economisch klimaat, openbare orde en veiligheid, Oldebroek voor Mekaar en regionale samenwerking en bedrijventerreinen. Wethouder Vos staat opnieuw aan de lat voor de portefeuille 'sociaal' met onderwerpen zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet, jeugdzorg en vluchtelingenbeleid. Daaraan toegevoegd zijn lokale economie en arbeidsmarktbeleid. Wethouder Engberts neemt de portefeuille met onder andere planologie, wonen/volkshuisvesting, milieu, toezicht en handhaving en bedrijfsvoering voor zijn rekening. De portefeuille van Bob Bergkamp is gevuld met onderwerpen zoals dorpsgericht werken, verkeer, sport en cultuur, recreatie en toerisme, duurzaamheid en dienstverlening.


VERTREK Met het aanstaande vertrek van burgemeester Hoogendoorn staat het nieuwe college van Oldebroek voor een periode met veel veranderingen. De verwachting is dat op korte termijn een waarnemend burgemeester wordt aangesteld. ,,Het nieuwe college heeft er zin in om met elkaar en vooral ook samen met de inwoners van Oldebroek aan de slag te gaan", laten de betrokkenen weten in een persbericht.