Inpassing van intensieve veehouderij

VAASSEN Provinciale Staten hebben het inpassingsplan Intensieve Veehouderij vastgesteld voor het gebied Beemte-Vaassen. Het betekent dat een rondeelstal met leghennen zich kan vestigen aan de Bokkerijweg in Vaassen. Het plan regelt de toegangswegen tot het bedrijf en maakt de vestiging van een tweede agrarisch bedrijf aan de Weteringdijk in Vaassen mogelijk. Het gaat om ondernemers die sinds 2005 in de weer zijn om tot verplaatsing van hun bedrijf te komen.