Ingezonden: Wegloper ?

Ondergetekende, Siebren Buist, Ina Vijge en Henk Kanter en de fractie van D66/GroenLinks verlietendinsdagavond 17 februari vroegtijdig de raadszaal.

Een unicum voor mijzelf als plaatselijk politicus.

Hieronder het hoe en waarom:

Laten ik vooropstellen dat ik nooit de raadszaal bij een openbaar debat zal verlaten omdat ik het ergens niet mee eens ben. Een paar jaar terug was dit wel de aanleiding voor de VVD, GBP en GroenLinks en D66 om te vertrekken. In het democratisch proces kan het voorkomen dat een meerderheid het niet met je eens is, dat is jammer maar zo werkt het democratisch proces nu eenmaal. Een groot goed.

Die bewuste dinsdagavond was de aanleiding een andere. Na afloop van de reguliere openbare vergadering werd een besloten vergadering aangekondigd. Op hetzelfde moment werd in Oldebroek ook een vergadering gehouden over dezelfde onderwerpen, maar dan in het openbaar. Onze vraag was dan ook waarom ónze vergadering niet openbaar was. Het antwoord was teleurstellend, sterker nog er kwam niet echt een antwoord. Nou ja, volgens de nestor van de raad was de raad gehouden aan de afgesproken lijn. Ook werd gezegd dat de commissie aan het begin van de besloten vergadering kon besluiten of deze inderdaad achter gesloten deuren gehouden moest worden. Let wel, dit gebeurt nádat de publieke tribune is ontruimd. Tja, dan maakt open of besloten niet veel meer uit, alleen achteraf in de notulen.

De laatste tijd wordt vaker in beslotenheid overlegd om vervolgens de informatie ook in beslotenheid met de raadsleden te delen. Soms is dat nodig en begrijp ik dat volkomen. Soms is het ook vrij ridicuul, als ik op straat wordt aangesproken over de betreffende informatie die dan al breed bekend is. Voor een raadslid met geheimhoudingsplicht is dat soms een ongemakkelijke positie.

Even terug naar bovenstaande titel. Ben van der Linde riep op Twitter dat ik een 'wegloper' ben. Feitelijk heeft hij gelijk. Ik ben weggegaan terwijl er nog een 'besloten' vergadering was. 'Daar ben je niet voor gekozen Bram' tweette hij ook nog. Jammer dat hij niet ingaat op de daadwerkelijke feiten van die avond, die van de openbaarheid in Oldebroek en de geheimhouding in Heerde, een situatie waar ik mij niet prettig bij voel.

Ik ben gekozen als volksvertegenwoordiger om het democratische proces te bewaken. Dat doe ik met heel veel plezier en inzet, om voor onze kiezers het beste eruit te halen. Maar niét om voor de gek gehouden worden en het gevoel te krijgen dat een aantal onderwerpen zonder journalisten en burgers 'even' in achterkamertjes aan ons worden meegedeeld. Informatie waar we vervolgens tijdens een openbare vergadering veelal niets mee kunnen en waarover we geen echte goede en openbare afweging kunnen maken.

Een wegloper? Ben van der Linde vindt van wel. Dat mag, laat hem daar zijn voldoening uit halen. Ik vind van niet. Ik kan mijzelf in de spiegel aankijken en zeggen dat ik juist ben opgekomen voor meer transparantie en openheid binnen de Gemeente Heerde.

Bram Horst

PvdA Heerde.