Ingezonden: besluitvorming De Brake

NUNSPEET - Het sport- en recreatiecentrum De Brake is fysiek en economisch aan het einde van haar levensduur. Hoewel het dreigde naar een gerenoveerde De Brake te gaan, lijken alle partijen in de Nunspeetse gemeenteraad nu nieuwbouw te willen. Al vanaf het begin van de discussie over De Brake gaat Gemeentebelang voor nieuwbouw. Raadslid Martin Mol van Gemeentebelang zegt blij te zijn dat de besluitvorming richting nieuwbouw gaat. De Brake zou bij renovatie een jaar dicht moeten met als gevolg dat klanten weglopen en sportverenigingen leden verliezen. Ook zou renovatie nooit kunnen wedijveren met de optimalisatie die nieuwbouw biedt volgens Mol. De volgende stap is besluiten op welke plaats de nieuwbouw komt en welke voorzieningen we nieuw gaan bouwen. In de commissie gaf Gemeentebelang aan te gaan voor drie prioriteiten. De eerste is veiligheid. Alle kinderen moeten leren zwemmen waardoor ze geen risico lopen om te verdrinken. De volgende is gezondheid. Om gezond te worden of blijven is bewegen van groot belang. Ook het samen iets doen is goed voor de sociale samenhang. Daarom is sport, bewegen en doelgroepzwemmen van belang. De laatste, maar niet onbelangrijke, prioriteit is voor Gemeentebelang recreatie. Het recreatieve deel van het zwembad is van belang voor de inwoners van de gemeente Nunspeet maar ook voor gasten en toeristen. Omdat nieuwbouw vooral kansen biedt om het voor de komende 40 jaar goed te doen wil Gemeentebelang die kansen ook benutten. Daarom moet er volgens Mol een zwembad komen die qua maatvoering en configuratie voldoet aan de wensen van de gebruikers. Dus een compleet recreatief bad wat uitnodigend is voor de klanten van De Brake. De sportverenigingen en andere gebruikers moeten uit de voeten kunnen met de maten van zowel de sporthal en het wedstrijdbad. Voor Gemeentebelang is de toevoeging van een turnhal voor de gymnastiekvereniging een kans die nu benut moet worden.

Voor wat betreft de plek heeft Gemeentebelang aangegeven voor Sportpark de Wiltsangh te gaan. Het is in het belang van sport in het algemeen en de sportverenigingen op de Wiltsangh in het bijzonder, maar ook voor bewegingsonderwijs op scholen, dat er goede kansen zijn om binnen- en buitensport gecombineerd aan te kunnen bieden. Een ander niet onbelangrijk voordeel van locatie De Wiltsangh is dat de kosten waarschijnlijk enkele miljoenen lager zijn dan de gehele nieuwbouw in Molenbeek, aldus Mol. Molenbeek is wat Gemeentebelang betreft 2de keus. Het gaat volgens Mol tenslotte om een nieuwbouw voor minimaal 40 jaar en dat moet in 1 x goed. Later dingen veranderen of toevoegen kost altijd meer en zal lapwerk zijn.

Gemeentebelang Nunspeet.