Infrastructuur LOG: licht op groen

Pluimveebedrijf en varkenshouder in Vaassen

Dick van der Veen

VAASSEN Aan het jarenlange getouwtrek over de ontwikkeling van een landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte-Vaassen komt een eind. De provincie Gelderland betaalt de kosten, 1.652.214 euro, voor de aanleg van openbare voorzieningen. Van de aanvankelijke opzet, vestiging acht intensieve veehouderijen waarvan vijf in Vaassen en drie in Apeldoorn, is na een berg protesten uit de omgeving weinig over. Vooral de gevreesde gezondheidsklachten speelde daarbij een grote rol. De vrees werd steeds breder gedeeld. De Hoge Raad schoot de plannen af. In Vaassen komt een varkenshouderij aan de Weteringdijk en een pluimveebedrijf aan de Bokkerijweg. ,,We werken aan bestek en tekeningen voor de infrastructurele werken. Het moment van uitvoering is nog ongewis", aldus de gemeente Epe in een reactie. De gemeenteraad stelde in 2012 1.675.000 beschikbaar. Dat bedrag wordt nu naar beneden bijgesteld. De gemeente Epe heeft de verplichting om zo nodig via onteigening eigendom van onroerende zaken te verwerven om subsidiabele activiteiten uit te voeren. Voor het opstellen van het bestemmingsplan de Bokkerij werkt Epe samen met de gemeente Apeldoorn.

De vestiging van twee intensieve veehouderijen is aanpassing van de infrastructuur noodzakelijk. Het gaat onder meer om verbreding van de Weteringdijk en het vervangen van een brug over de Wetering. Verder is aanpassing van de kruising Bokkerijweg/Geerstraat noodzakelijk plus verbreding van de Bokkerijweg. Daar realiseert men tevens een parkeerhaven. Door de gewijzigde opzet is de aanleg van een nieuwe Bokkerijweg niet nodig. Ook vervalt de erftoegangsweg vanaf de Bokkerijweg naar het geplande bedrijf aan de Weteringdijk.