• Dick van der Veen

Inez Pijnenburg koestert mooie Heerder jaren

HEERDE Je bent een vrouw, liberaal en van katholieke huize. Hebt ambitie om burgemeester te worden. Stuit op een vacature in de traditionele gemeente Heerde. De aarzeling is er. Toch maar doen. En nu, 9,5 jaar later, komt de post handen tekort om je te overladen met brieven van inwoners die 't heel spijtig vinden dat je afscheid neemt. Hoogste tijd dus voor een interview met Inez Pijnenburg.-Adriaenssen.

Dick van der Veen

Een scheidende burgemeester met een dubbel gevoel. Ze heeft weliswaar 68,5 levensjaar op de teller staan, maar is vitaal en vindt het werk prachtig. Hoe is dat te rijmen met het besluit om te stoppen? De vraag roept emoties op. Na even slikken volgt de prachtige uitspraak: ,,Het is een rationele beslissing waarbij het gevoel niet mee kan komen." Om te vervolgen met: ,,Zie het als het einde van een tijdperk. Ik had nog anderhalf jaar kunnen blijven. Begrijp dat het mensen heeft verrast als een donderslag bij heldere hemel. Nee, geen ingeving. Soms lopen dingen zoals ze lopen."

In de laatste dagen voor de 1e oktober stond haar agenda bol met afspraken. ,,Ik wil dingen waar ik mee bezig ben afmaken. Er een opvolger niet mee belasten, die zich eerst helemaal dient in te graven. Dat werkt vertragend."

VERLIEFD Na een aantal jaren in het onderwijs - lerares Frans - wordt ze verliefd op het openbaar bestuur. Statenlid, wethouder in Arnhem en daarna dus burgemeester in Heerde. ,,De rode draad is het bezig zijn met mensen. Ik vind alle onderwerpen leuk, met uitzondering van ICT. Dat is best lastig. Kom uit een ondernemersgezin en wilde hier ook best het bedrijfsleven er bij doen. Dat paste echter niet binnen de portefeuille verdeling."

Met de genoemde achtergrond solliciteren in Heerde…..

,,Mijn man Hans werkte toen nog bij de provincie Gelderland. Het solliciteren bleef dus geografisch beperkt, want het gezinsleven had wat dat betreft prioriteit. De praktijk betaalde me dubbel en dwars terug: van Hans heb ik de vrijheid gekregen om alle dingen in mijn leven te doen die ik leuk vind. Wat dan mijn achtergrond betreft: ik heb hier dominees in- en uitgeleide gedaan. Wilde de conclusie 'Het Is een aardig mensen,maar we hebben haar nooit in de kerk gezien' voorkomen."

Het slaat een brug naar het moeilijke H2O-dossier. ,,Het besluit was al voor mijn komst genomen. Drie gemeenten dachten op gerede gronden veel geld te verdienen. Dat liep anders door de crisis., vooral voor Heerde zonder inbreng van grond. Het stevent nu af op een kleine min. Het ligt niet in mijn karakter om moeilijkheden uit de weg te gaan. Je mag best eens een keer ergens van wakker liggen."

PROVINCIE ,,Er was een tijd waarin Heerde zich op z'n zachtst gezegd niet aangetrokken voelde tot de provincie. Bij mijn aantreden kreeg ik van de Commissaris de opdracht mee om te zorgen dat Heerde wat dichter bij Arnhem zou komen te liggen en omgekeerd. Opeenvolgende colleges werkten er aan. De contacten die ik had werken dan in je voordeel, zoals bij de uitbaggering van het kanaal. In dat proces zijn we zeker succesvol geweest." Dieptepunten? ,,Die liggen op het menselijke vlak. De Tripoli-ramp waardoor een Heerde familie zo hard werd getroffen, jonge mensen die het leven laten." Het gaat er soms stevig aan toe in de raad. ,,Laat ik voorop stellen niet van gezapig te houden. Je kunt doelen via verschillende wegen bereiken. Het is alleen destructief wanneer je als raadslid ergens tegen bent omdat het uit een andere hoek komt. De wil om consensus te vinden moet voorop staan."

VERBAND In dit verband vindt ze het verwerpelijk dat de laatste tijd raadsleden publiekelijk afstand nemen van besluiten die ze zelf hebben genomen. ,,Dat druist in tegen de verantwoordelijkheid die je als vertegenwoordiger van de gemeente hebt. Stel je voor dat je als lid van b en w naar buiten toe ventileert het niet eens te zijn met een college besluit? Dat is niet alleen buitengewoon vreemd, maar volstrekt onaanvaardbaar."

CITTASLOW Accentueren van het streekeigene zoals Cittaslow dat voor staat is haar ding. Wanneer men er haar bij betrokken wil houden volgt geen nee.

Inez Pijnenburg zal vooral worden herinnerd als een sociaal betrokken burgemeester met grote interesse in het wel en wee van de inwoners. Ze volgde zelfs een dialectcursus om de nieren van de gemeenschap optimaal te kunnen proeven. ,,We zijn met Heerde vergroeid en blijven hier met graagte wonen." Oh ja, als er ergens een waarnemend burgemeester nodig is mogen ze haar bellen.