• Dick van der Veen

Huiver voor opknappen raadhuis Heerde

HEERDE De gemeenteraad van Heerde huivert voor het uitgeven van 1.800.000 euro voor renovatie van het raadhuis. Ze neemt daarbij mee dat het de schuldenlast omhoog stuwt en wil dat het college een second opinion uitvoert. De portefeuillehouder wijst er op dat de subsidie van de provincie daardoor mogelijk gevaar loopt en daarmee het gehele project.

Dick van der Veen

Het CDA zet vraagtekens bij de afschrijvingsmethodiek. De sprong van 550.000 euro, waarvan eerst sprake was, naar 1.8000.000 noemt ze een bijzonder forse. Gemeentebelangen/BP zegt te schrikken van het bedrag. Ze vraagt zich af of de gemeente dit 'in de hand kan houden.' PvdA en D66/.Groen Links willen in ieder geval als het zover komt de lokale aannemers voorrang geven, hetgeen zal gebeuren mits ze financieel niet uit de paslopen laat wethouder Gerrit van Dijk weten. CU/SGP somt op wat de gemeente allemaal voor de kiezen heeft, zoals de Multifunctionele Accommodatie en Rivierfront Veessen, de Hof van Cramer in Wapenveld, nadat eerder twee kostbarre accommodaties in het dorp Heerde werden geopend.

REORGANISATIE Ze betwijfelt of het met deze reorganisatie erbij allemaal financieel nog te verhapstukken is. Van Dijk laat er geen misvatting over bestaan dat wanneer de provinciale subsidie ontbreekt er een geheel andere situatie gaat ontstaan. Het grote verschil tussen het huidige bedrag en de eerdere raming verklaart hij uit de upgrading. ,,Je verdient in de loop van de komende jaren wel veel geld terug door besparing op energiekosten." Het CDA wilalternatieven doorgemeten zien. Een beperkte renovatie wil ze vooralsnog niet loslaten. De PvdA acht hoe dan ook heldere uitleg aan de burger noodzakelijk.

De miljoenentekorten op het bedrijventerrein H2O worden erbij gehaald. Voor een aantal fracties is het allemaal een brug te ver. Ze willen hoe dan ook geen beslissing nemen op 11 september. Dus zal pas op z'n vroegst in november via commissie en raad het besluit vallen.

TEGENSTRIJDIG De eigenaar van het perceel Eikenlaan 1 wil op zijn terrein vier groepsaccommodaties bouwen die voor mensen die minder mobiel zijn goed toegankelijk worden gemaakt. Het college denkt dat dit goed aansluit bij de contouren en neemt een positieve grondhouding aan. Zo niet de woonomgeving die het financieel belang van initiatiefnemer Ietswaart hiermee het meest gediend ziet. ,,We worden genoodzaakt een hoop negatieve energie te steken in het beschermen van wat ons dierbaar is."

De bezwaren richten zich op een doodlopende weg, waar alleen bestemmingsverkeer is toegestaan en auto's elkaar niet op elk punt kunnen passeren. Een geprognosticeerde verkeerstoename van 36 procent is voor de bezwaarden onaanvaardbaar. Bewoners in dit deel van Heerde, het Bakhuisbos, zien in bestemmingsplanwijziging naar verblijfsrecreatie toename van toerisme, verkeersdrukte en geluidshinder dus aantasting van het woongenot. De raad zit er moeilijk mee. De buurt gaat luid protesterend de zaal uit.