• Schaapherder Teun Niessing op de Renderklippen.

    Dick van der Veen

Honden moeten los kunnen op Renderklippen

HEERDE Het aanhoudende streven van het Heerder college om toeristische overstapplaatsen in te richten en daarmee de gemeente aantrekkelijker te maken voor toerisme en recreatie roept al jaren discussie op. Hoewel het om veel meer gaat dan het beperken van een hondenlosloopgebied spitst zich de discussie daarop toe. Insprekers en de gemeenteraad vallen b en w er keihard op aan.

Dick van der Veen

Hondenliefhebbers vinden het niets dat ze terug gedrongen worden naar een klein gebied aan de Elburgerweg, hetgeen te midden van ruiters en verkeer gevaarlijke situaties op zou roepen. Er dalen duizend handtekeningen op de collegetafel neer van verontrusten die er op wijzen dat de gemeente het paard achter de wagen spant. Het losloopgebied trekt van heinde en ver mensen die aansluitend hun bestedingen doen. Wel wordt onderkend dat er confrontaties met mountain bikers zijn die het vertikken om een belsignaal te geven. Dat er in een groot gebied rondom de schaapskooi geen loslopende dieren mogen zijn ontmoet alle begrip. Schaapherder Niessing zit er dubbel in, want hij is ook een van de ondertekenaars.

Bezwaren ook uit Epe waar hondenliefhebbers nu veel verder moeten trekken om hun hond uit te laten. Het blijft in de mist hangen of Heerde en Epe daarover contact hebben. Het is verkiezingstijd en de raadsfracties blaffen met de honden van zich af om daarvoor met applaus te worden beloond. Of men zich wel bewust is van het sociale contact. Handhaven van het huidige losloopgebied klinkt in alle bijdragen door.

EN VERDER De KNNV Epe-Heerde gaat in op de overige plannen. Ze juicht als velen het afsluiten van de Elburgerweg en de Nieuwe Zuidweg voor vrachtverkeer toe. Ziet ze liever afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer, maar wil dat in ieder geval zwaar landbouwverkeer er ook onder valt. Het verkleind gebied aan de Elburgerweg leidt tot verstoring van broedvogels en reptielen. Vergroten van de kiosk zou kunnen als rekening wordt gehouden met de natuur. Het getal van 30.000 extra bezoekers is voor raad en insprekers een slag in de lucht en voor KNNV een bron van zorg. De nota zou zich op diverse punten tegen spreken en wordt als inconsistent bestempeld. Hergebruik bosschuur, horecagelegenheid en parkeervoorziening kan er ook mee door. Het realiseren van een speelbos aan de Elburgerweg vindt wel ingang. Men komt er niet uit in deze gecombineerde commissievergadering. Er is deze avond een overvolle agenda waarmee wel drie vergaderingen zouden kunnen worden gevuld.

ONGESPROKEN De helft van de onderwerpen blijft onbesproken, voor ambtelijke toelichting is geen plaats. Wethouder Van Dijk neemt het op voor ondernemers die met betrekking tot de kiosken duidelijkheid verdienen en niet op kosten mogen worden gejaagd. Op 10 april wordt de discussie voortgezet. Het zal er nog voor houden of het college toestemming krijgt om de plannen uit te laten voeren en de vergunning in het kader van de wet Natuurbescherming aan te vragen.