• Verhuisbedrijf Kattenberg is nu nog gevestigd aan de Marconiweg in Nunspeet.

    Wijnand Kooijmans

Hoge eisen aan Kattenberg-verhuizing

NUNSPEET Er zijn alsnog mogelijkheden voor Kattenberg Verhuizingen zich te vestigen op het nieuwe bedrijventerrein De Kolk in Nunspeet. Het bedrijf is nu nog gevestigd aan de Marconiweg. Dat blijkt uit de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen van het SGP-raadslid Gerrit Polinder.

Wijnand Kooijmans

 

Er zijn door Kattenberg meerdere verzoeken ingediend waarbij het college steeds heeft getracht een passende oplossing te vinden. Vooral de oppervlakte aan grond die het bedrijf nodig heeft speelt hierin een prominente rol. De laatste aanvraag betreft een aanvraag voor een kavel van vijftienduizend vierkante meter naast de noordelijke rotonde aan de oostelijke rondweg. Het college heeft dit afgewezen. Mede omdat de bouwhoogte van vijftien meter in combinatie met de omvang van de kabel niet strookt met wat het college op deze locatie als gewenst ziet.

 

AANVRAAG In oktober 2016 is door Kattenberg een eerste aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor grond op De Kolk. In eerste instantie ging het om een kavel van tienduizend vierkante meter met een bouwhoogte van vijftien meter. Het geldende bestemmingsplan staat echter een maximale kavelomvang van vijfduizend vierkante meter toe en twaalf meter bouwhoogte.

 Om aan de wens van Kattenberg tegemoet te komen is bij de herziening van het bestemmingsplan De Kolk een bevoegdheid opgenomen voor het college voor het middeldeel van het bedrijventerrein grotere kavels dan vijfduizend vierkante meter toe te staan en de gewenste maximale bouwhoogte van vijftien meter. In januari 2017 werd Kattenberg een optie aangeboden van elfduizend vierkante meter bij het zanddepot.

Na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan gaf Kattenberg aan graag een andere kavel te willen omdat de kavel aan een toegangsweg ligt waaraan geen andere bedrijven worden gevestigd. Na overleg met Kattenberg is hierop door de gemeente de toegangsweg verlegd zodat het pand vrij in het zich ligt vanaf de rotonde Oosteinderweg bij de rondweg. Kattenberg gat hierop te kennen dat de kavel onvoldoende aantrekkelijk is gelegen om zich als bedrijf te presenteren aan de buitenwereld. Hierop heeft het college Kattenberg de mogelijkheid aangeboden twee kavels te kopen, zodat het bedrijf zich met een bedrijfsgebouw kan presenteren in het middengebied van De Kolk.

 

AFGEWEZEN Hierop werd door Kattenberg het verzoek ingediend voor een kavel van vijftienduizend vierkante meter dat moest worden afgewezen omdat het in strijd is met het bestemmingsplan.

Desondanks zijn er voor Kattenberg, zo geeft het college aan, alsnog twee mogelijkheden zich op De Kolk te vestigen. De eerste mogelijkheid is een kavel van ongeveer 1,1 hectare nabij het zanddepot. De tweede mogelijkheid betreft een kavel van ongeveer 7.500 vierkante meter in het middengebied en aansluitend een kavel van vijfduizend vierkante meter nabij het zanddepot.