• Driezorg is voornemens het terrein van de Hof van Blom te verkopen

    Angela van Erven

Hof van Blom wordt verkocht

HATTEM Boosheid, ongeloof en verdriet overheersen in Hattem na het besluit van Driezorg om de plannen voor het vernieuwd Hof van Blom niet door te zetten. Het terrein en de huidige bebouwing worden verkocht. Personeel, bewoners, familie en de Hattemse gemeenteraad zijn vorige week door Driezorg geïnformeerd over dit besluit.

Angela van Erven

Hoewel de plannen voor de lang gekoesterde verpleeghuisbedden en zorgwoningen al een paar keer werden uitgesteld kwam de klap hard aan toen aan in de Venus werd meegedeeld dat Driezorg definitief afziet van de plannen bij de Hof van Blom. ,,Driezorg heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een uitgebreide analyse en (her)verkenning van de situatie in Hattem.

Nadere bestudering van de plannen, vooral van de daarin opgenomen zorgvraag in relatie tot het zorgaanbod in Hattem, gaf een ander inzicht. Het blijkt dat collega zorgaanbieder Hanzeheerd niet alleen lichte zorg, maar ook zware zorg biedt. Daarbij zien we een trend dat het aantal indicaties voor zorg met verblijf afneemt en dat ouderen langer thuis blijven wonen. Als we tegen deze achtergrond de bouwplannen voortzetten, ontstaat er een overcapaciteit in Hattem. Ook is er geen toezegging van het Zorgkantoor voor de vergoeding van zorgplaatsen", aldus Driezorg.

VERHUIZEN Bij de ouderen die in verband met de bouwplannen vorig jaar moesten verhuizen naar de Venus is de boodschap hard aangekomen. De meesten van hen woonden hun leven lang in Hattem en verhuisden met het perspectief dat dit voor maximaal een jaar zou zijn. Driezorg geeft aan dat zij kunnen blijven wonen in de Venus. ,,Indien zij wensen terug te keren naar Hattem zal Driezorg zich maximaal inspannen om dit mogelijk te maken. We hebben hiervoor goede contacten met Hanzeheerd De Bongerd."

Voor de ouderen in de aanleunwoningen op het terrein blijft Driezorg de extramurale zorg bieden die zij nu biedt. ,,Daarnaast zijn we voornemens, in goede samenwerking met andere organisaties in Hattem, te kijken wat we aanvullend kunnen bieden als het gaat om ondersteuning en zwaardere zorg bij cliënten thuis", benadrukt Driezorg.

GESLOOPT Hoewel een gedeelte van de Hof van Blom al grotendeels gesloopt is en een trieste aanblik biedt, is Driezorg niet voornemens op korte termijn iets met het gesloopte gebouw te ondernemen. Driezorg laat weten eerst de formele procedures te volgen die nodig zijn om het  besluit ten uitvoer te brengen. ,,We betreuren het dat we geen positiever bericht hebben over de Hof van Blom voor alle mensen die hierop zitten te wachten en waar toezeggingen aan zijn gedaan. De zorgwereld verandert en Driezorg moet mee veranderen en realistisch zijn. We moeten niet bouwen voor leegstand. Dat is niet financieel verantwoord", aldus Driezorg directeur Janita Gorte.

Driezorg is in gesprek met de huisartsenmaatschap dat is gevestigd op het terrein over het voornemen om de grond en bebouwing te verkopen. Met de bibliotheek, die zich zou vestigen in het nieuwe Hof van Blom, wordt de intentieverklaring beëindigd. De PvdA heeft vragen gesteld aan wethouder Hospers. Naast de denktank die inmiddels is opgericht, vindt de PvdA dat politiek Hattem én het college zich nu samen moeten buigen over het vervolg.