• De plannen voor de Hof van Blom in Hattem blijven de gemoederen al tijdig bezighouden.

    Angela van Erven

Hof van Blom splijt politiek Hattem

HATTEM Is het verstandig om de plannen voor de Hof van Blom die gebaseerd zijn op cijfers van jaren geleden op dezelfde wijze voort te zetten. De zorg heeft sindsdien een turbulente ontwikkeling ondergaan en ook voor de toekomst zijn er veel onduidelijkheden.

Angela van Erven

Niet voor niets besloot Driezorg de Hof van Blom te verkopen. Anderzijds blijkt uit de nota vraag en aanbod intramurale ouderzorg die de gemeente liet opstellen dat er een acute behoefte is aan intramurale zorgplekken. Dus is er noodzaak dat ontwikkelaar Nijhuis Rijssen BV deze plaatsen snel realiseert bij de Hof van Blom, zodat ouderen ook hun laatste jaren in Hattem kunnen doorbrengen. Niet alleen komt er dan eindelijk een eind aan de ruïne van de Hof van Blom, bouwen volgens de bestaande omgevingsvergunning is de snelste en eenvoudigste manier om dit tekort op te lossen. Een nieuwe omgevingsvergunning kan jaren duren. Mede door juridische stappen van een omwonende tegen de vergunning, kon er destijds niet worden gestart met de bouw. Echter een gebiedsvisie rondom de Hof van Blom ontbreekt.

NAASTGELEGEN Uit de onderwijsvisie blijkt dat de naastgelegen Van Heemstraschool verhuisd. Concrete plannen voor het oude ijsbaanterrein zijn er ook niet. Gesprekken met Hanzeheerd de Bongerd en de Vrienden van de Hof van Blom om te komen tot een samenwerking leverden tot op heden niets op. Het dossier is niet alleen een splijtzwam binnen de politiek, ook het college is verdeeld over de koers voor woonzorgzones.

Wethouder Hospers stemde tegen, omdat hij vindt dat voordat er onomkeerbare stappen worden ondernomen er een gebiedsvisie en een visie op de toekomst van de zorg in Hattem dient te komen. Wethouder Van der Heeden spreekt van een moeilijke beslissing om niet naar het totaalplaatje te kijken, maar de acute behoefte aan zorgplekken voorrang te geven. Bouwina Schuttel geeft namens De Bongerd aan het teleurstellend te vinden dat er geen gezamenlijke visie is gekomen. ,,Deze gebiedsanalyse kun je maar een keer doen." De Bongerd spreekt tegen dat er sprake is van een tekort aan zorgplekken in Hattem. De vrienden van de Hof van Blom streven naar zorg op algemene grondslag, zodat de bestaande keuzevrijheid blijft. De fractie van de PvdA wil het liefst dat morgen de schop in de grond gaat. ,,Over cijfers kunnen we nog jaren kletsen." De VVD en D66 staan achter de koers van het college.

TELEURSTELLEND Het CDA vindt het teleurstellend dat anderhalf jaar praten met partijen niets heeft opgeleverd. ,,Het college gaat met de armen over elkaar zitten en laat het over aan de vrije krachten van de markt. Dit is niet in het belang van de inwoners. Waar is de visie op zorg en een gebiedsvisie. Hebben alle partijen zich echt ingezet om er samen een succes van te maken." Voor de CDA is flexibiliteit in bouwen het kernwoord, terwijl de CU de woonzorgzone Geldersedijk geschikt vindt voor het onder één dak/kap brengen van twee bestaande zorgzones. De CU spreekt van korte termijn politiek van het college. ,,Men is gevlucht in een berustende aanpak met de hoop dat de tijd vanzelf de mogelijke problemen oplost. Strategisch denken van het college is ver te zoeken. De afspraak was dat de regie bij het college zou liggen."