Herdenkingen 'Poppy Day' in Epe en Vaassen

EPE De 'Poppy Day'-herdenkingen vinden op zaterdag 7 november om 10.45 uur plaats op de oude begraafplaats aan de Tongerenseweg in Epe en om 13.45 uur in Vaassen op de algemene begraafplaats aan de Apeldoornseweg.

Aan beide herdenkingen wordt medewerking verleend door Koninklijke Muziekvereniging Harmonie Epe, Vaassens Fanfare Corps, Wilhelmina Vereniging Epe, Piper Joeb Koppenrade, leden van Contact Oud Mariniers Veluwe en leden van de Bond van Wapenbroeders, afdeling West Veluwe/ Flevoland. In de aanloop naar 'Poppy Day' verzorgen gastdocenten van Broken Wings gastlessen/herdenkingen voor leerlingen van groep 7/8 van CBS De Violier, Vaassen en de K.Norelschool in Epe.