• Dick van der Veen

Heerderweg kan fietsveiliger

EPE De fietsverbinding tussen Epe en Heerde is na de renovatie van de Heerderweg een stuk verbeterd. De paden zijn breder, voorzien van een betonnen wegdek en goed verlicht. De Fietsersbond is daar op zich tevreden mee. Toch zijn er ook situaties ontstaan die de fietspaden juist onveiliger maakten. Het is daarover dat men na afronding van het totale project gaat praten met de provinciale verkeersdeskundige.

Dick van der Veen

De afspraak ervoor is inmiddels gemaakt. Samen stapt men op om te kijken waar de veiligheid nog kan worden verhoogd. Een extern bureau neemt de situatie ook onder ogen en geeft daarover een oordeel. Daar kunnen adviezen uitrollen die dan tegelijk worden meegewogen. Langs de weg plantten leden narcissenbollen. De Bond is blij met de anderhalf miljoen die is opgenomen in de programmabegroting voor het oplossen van knelpunten: snellere route over treinbaanpad. Dat laatste is door de houding van Apeldoorn noord wat minder stevig. Wel zijn er gelden voor fietsenstallingen bij bushaltes (openbaar vervoer knooppunten). Daarvoor staan gelden in de begroting voor 2021. Mogelijk draagt ook de provincie Gelderland bij. Het knelpunt Woesterbergweg sneuvelde in een politiek gevecht.

KOERSDOCUMENT De Fietsersbond denkt mee over fietsgebruik in het koersdocument. Oplaadpunten maken daarvan deel uit. In het voorjaar begint de analyse en inventarisatie. Ze is blij dat de ambtelijke inzet voor het fietsbeleid is opgehoogd. Nieuw is de door Tjada Amsterdam ontwikkelde route langs de archeologische bezienswaardigheden. De gemeente Epe heeft op dat vlak veel te bieden. Niet alleen wat betreft de vele grafheuvels, er zijn ook vindplaatsen van klapperstenen waaruit vroeger ijzer werd gewonnen. In het streekmuseum vond daarvan een demonstratie plaats. Er is sprake van een coproductie met de KNNV en streekmuseum Hagedoorns Plaatse. Epe is in overleg met de buurgemeenten Hattem en Heerde over een snellere fietsverbinding met Zwolle. Het gedeelte Hattem-Zwolle komt al gauw aan snee met extra middelen van het rijk.

De bond zoekt gesprekspartners in Heerde en Hattem.Wat Epe-Apeldoorn betreft is de portefeuillehouder in Apeldoorn teruggefloten door bewoners in de wijk Apeldoorn noord. Die zien liever een route langs een kanaal dan over het tracé van de voormalige Baronnenlijn. Epe heeft geld op de plank; in Apeldoorn is het gemeentebestuur ook welwillend. Wat de lokale situaties betreft is de Fietsersbond blij met de renovatie in het centrum van Emst.

AFTAKKING Het gaat om een soepeler aftakking va/uitmonding op de Oranjeweg naar/vanaf het fietspad en een duidelijk belijnde en daardoor ook veiliger oversteek van de Oranjeweg voor fietsers richting de rotonde. Wel blijft het goed opletten voor fietsers die vanaf de Oranjeweg richting de rotonde rijden. Het ledental van de bond is flink toegenomen met als welkome afgeleide een versterking van de kerngroep. Het is niet los te zien van succesvolle deelname aan de Pleinmarkt.