Heerde zamelt veel afval gescheiden in

HEERDE - Daar waar PvdA en GB/BP er nog van uitgaan dat Heerde in 2020 niet slaagt om 75 procent van het5 afval gescheiden in te zamelen blijkt dat nu al 78 procent te zijn. Dat was voor beide partijen aanleiding om een motie terug te nemen waarin wordt aangedrongen op investeren in infrastructuur om de 75 procent te halen. In de motie wordt verder aangedrongen op onderzoek naar verlaging van de afvalstoffenheffing. Ook daar is het college mee bezig. In totaal heeft de ROVA als afvalspecialist 6 miljoen euro te verdelen. Dat blijkt voor Heerde overigens een klein deel van dat bedrag te zijn. PvdA en GB/BP verwachten dat in het nieuwe contract tussen ROVA en VAR dat per 1 juli 2016 ingaat het tarief met ongeveer de helft kan worden verlaagd. Ook wordt gewezen op de extra binding die Heerde als Cittaslow gemeente heeft met de onderwerpen milieu en duurzaamheid. Het onderwerp komt nog terug in de raadscommissie.