• Er moeten wat de samenwerking tussen Epe en Heerde betreft nog veel schapen over de dam.

    Dick van der Veen

Heerde wil verder met Epe

HEERDE/EPE Na het mislukken van de vrijage met Oldebroek en Hattem is Heerde op zoek naar een nieuwe samenwerkingsvorm. Dat daarbij de focus nadrukkelijk op Epe is gericht mag niet verbazen. Tussen beide gemeenten bestaan sterke historische banden.

Dick van der Veen

Punt is dat ze inmiddels gescheiden wegen zijn ingeslagen. Epe committeerde zich aan Apeldoorn en de Stedendriehoek; Heerde deed dat op de Noord Veluwe en in Zwolle. Hoewel in de afgelopen maanden op ambtelijk niveau is vastgesteld dat er meer is dat Epe en Heerde bindt dan scheidt, blijft het feit dat de gebondenheid een sta-in-de-weg kan vormen.

Burgemeester Inez Pijnenburg zegt het duidelijk bij het analyseren van de tot nu toe gevoerde gesprekken. ,,Ambtenaren gaan niet over zaken als de Stedendriehoek", om er aan toe te voegen dat ,we nog niet zover zijn voor bestuurlijk overleg' maar ook dat er veel overeenkomsten zijn, dat bijvoorbeeld het belastingsysteem van Epe mogelijkheden biedt. Vanuit de gezamenlijke raadscommissie is er wel het verzoek aan het college om meer te doen met beleidsthema's, is men het niet eens met de ambtelijke conclusie dat wat sport en cultuur betreft de belangen te verschillend zijn.

En dan nog: Epe is een regiegemeente die het beleid zelf bepaalt, dienstverlening samen met andere gemeenten verricht en voor onderhoud/buitendienst een marktpartij inschakelt daar waar Heerde middenin een organisatorische ontwikkeling zit.

AMBITIE De noord-zuid-as Hattem, Heerde en Epe zit vast in Veluws zand omdat Hattem nadrukkelijk voor Zwolle en de Noord Veluwe blijft kiezen. Op grond daarvan heeft Heerde geen gesprekkenreeks met Hattem ontwikkeld. ,,We laten Hattem niet links liggen, maar we weten van elkaar hoe we in de materie staan", aldus Pijnenburg. Het heeft er alles van weg dat Hattem zich naast Oldebroek de afgewezen minnaar voelt, zo valt in het officieuze raadscircuit te beluisteren. Wat Heerde van Epe zou kunnen leren is de wijze waarop het accommodatiebeleid wordt uitgevoerd. ,,Elf maanden voor een ontwikkeling is lang, maar dat duurde het met de H2O ook. Er spreekt veel ambitie uit", zegt de PvdA. En met H2O is een ander pijnpunt genoemd. Maakt Heerde zich helemaal los van de voormalige 'minnaars' of houdt men elkaar op dit punt vast? Dat geldt in ieder geval voor ICT. Kansrijk in de samenwerking met Epe is onder meer het sociaal beleid, buurtbemiddeling, Wmo op vlak van uitvoering, samenwerking BOA's, bosbeheer, personeel en organisatie.

De burgemeester beseft als geen ander dat naast veel mogelijkheden de weg naar Epe figuurlijk net zoveel obstakels kent als de Heerderweg letterlijk. Ze doet het voorstel om in januari met de raad een middag aan het onderwerp te besteden, opdat het college met de uitkomst ervan verdere stappen richting samenwerking met de buurman aan de zuidzijde kan zetten. Dat voorstel slaat aan, hoewel de raad een (thema)avond prefereert. Over een half jaar volgt een update.