Heerde verandert sociaal domein stap voor stap

HEERDE De gemeente Heerde voert stapsgewijs het beleid 'van 0 tot 100-plussers' in voor haar inwoners. Dit betekent dat de verschillende sociale partners op meerdere leefgebieden beter moeten gaan samenwerken voor levensloopbestendige maatschappelijke dienstverlening. Het doel is om de preventie en (vroeg)signalering van probleemsituaties te vergroten. Het beleid 'van 0 tot 100+ jaar' staat beschreven in het kaderdocument Sociaal Domein 2017-2020.

Eén van de veranderingen is, dat de gemeente Heerde het maatschappelijk werk meer wil integreren in de totale dienstverlening aan de inwoners. Dit heeft de gemeente in 2017 besloten en is afgestemd met zorgverlener Vérian, meldt de gemeente. Als gevolg van deze keuze stopt per 1 januari volgens jaar de subsidie die de gemeente hiervoor geeft. De gemeente bekijkt het komende jaar, in overleg met Vérian en andere ketenpartners hoe het maatschappelijk werk op een goede manier kan worden ingepast in onze sociale dienstverlening.

In 2018 wordt het maatschappelijk werk nog op de huidige manier aangeboden. In 2019 komt de psychosociale begeleiding op een duidelijk zichtbare plek en is het nog meer onderdeel van de toegang naar ondersteuning. ,,Hulpvragen van inwoners krijgen een passende aanpak, die betrouwbaar en integraal is. Ook is de aanpak afgestemd met de betreffende persoon zelf, het netwerk van deze persoon en met de samenwerkende partijen. Op deze manier kunnen de inwoners van Heerde bij een hulpvraag de beste ondersteuning krijgen", aldus wethouder Berkhoff.