• Lex van Lieshout / ANP XTRA

Heerde snijdt tot op het bot

HEERDE Het water staat de gemeente Heerde financieel tot aan de lippen. Om tekorten van 1,7 tot 2 miljoen euro voor de komende jaren op te vangen zijn drastische maatregelen nodig, zoals maximalisering van de OZB.

Dick van der Veen

Het college licht er de oude raad in een extra zitting over in. De nieuwe raad mag de kastanjes uit het vuur halen. ,,Tot hier en niet verder. We kunnen moeilijk de riolering afsluiten. Heerde zal zich op het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten aansluiten bij een motie tegen verdergaande bezuinigingen van het rijk", geeft waarnemend burgemeester Fred de Graaf aan. Liefst 30% inleveren is erg genoeg in zijn beleving. De afgelopen weken werden met de onderhandelaars voor een nieuwe coalitie oplossingsrichtingen doorgenomen. Voor een deel van de raad komt het college er net zo gemakkelijk mee weg en is het verschuilen achter het veeleisende rijk niet de enige oorzaak van de financiële ellende.

Bevriezen van budgetten vindt plaats op veiligheid, inhuur, vacatures, opleidingen, M2A en het niet creëren van achterstallig onderhoud. Hoe en in welke mate is aan de raad. ,,We zullen elkaar hier vaak over spreken", zegt De Graaf. Een andere richting geven aan het sociaal domein is slechts beperkt mogelijk, omdat veel vast ligt. Aanspreken van reserves, bezuiniging op personeel, extra uitkeringen en precario gelden inzetten, mondjesmaat investeren, minder subsidies zijn zo wat ingrepen.

Met dat al moet van 2019 tot en met 2021 van 1,9 via 2,1 tot nogmaals 1,9 miljoen worden 'gevonden.' Maximalisatie van de OZB kan 900.000 euro opleveren. De grootste pijn zit in het zogeheten programma samenleving waar het tekort van 1 miljoen in 2018 oploopt tot 1.69 miljoen in 2020. En dat is een euvel waar zo ongeveer alle gemeenten mee te maken hebben.