• Barry Wensink/BDU

Heerde ruziet over H2O

HEERDE Het bedrijventerrein H2O is een splijtzwam in de Heerder gemeenteraad. Deze week staan de oppositiepartijen D66/Groen Links en PvdA pal onder de kersversiering lijnrecht tegenover de verenigde coalitie en vallen harde woorden. De oppositie constateert bij herhaling dat het college nalaat de raad tijdig en accuraat te informeren. Dat mondt dit keer uit in een motie die te elfder ure wordt in gediend en daar schampert de coalitie dan weer over in de geest van de pot die de ketel verwijt dat ze zwart ziet.

Dick van der Veen

Tekenend voor de situatie is dat als het college tijd vraagt voor bezinning de coalitiepartijen ook bij elkaar kruipen hetgeen PvdA-voorman Siebren Buist doet opmerken dat het dualisme in Heerde nog moet worden uitgevonden. Doordat enkele leden van de coalitiepartijen niet aanwezig zijn staken de stemmen over de motie in een verhouding van 7-7. Bij een volgende behandeling zal deze dus met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden verworpen.

Er is ook nog ongedeelde blijdschap over het feit dat de zienswijze van Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel de komst van Bakker naar het H2O-terreinn niet in de weg staat. Het verwijt aan b en w is dat het niet krachtdadig optreedt en geen doordachte strategische visie presenteert. Het college legt uit dat het aan Oldebroek en Hattem is om formeel te reageren. Heerde bezit geen grond op het H2O-terrein. Voor het indienen van een zienswijze bestaat geen wettelijke termijn. Daar waar de PvdA in beslotenheid over de jongste gegevens wil spreken, opteert de coalitie voor openbaarheid. Burgemeester Pijnenburg hamert op de zorgvuldigheid en afspraken over gezamenlijk optreden. Ze schat het 'protest' van Overijsselse zijde minder stak in. Het heeft er volgens haar mee te maken dat men zich procedureel veilig wil stellen. ,,Er vinden regelmatig gesprekken plaats tussen betrokken partijen." De PvdA geeft aan dat er al een maand 'een zienswijze zat aan te komen', maar Pijnenburg antwoordt dat je er pas wat mee kunt als deze wordt ingediend en feitelijk is. Het zit fracties niet lekker dat kranten vaak meer weten. Heerde worstelt al een jaar met de prangende vraag zich wel of niet uit het H2O-verhaal terug te trekken en de daaraan verbonden consequenties.