• In de directe omgeving van de schaapskooi geen loslopende honden.

    Dick van der Veen

Heerde moet om tafel met hondenbezitters over losloopgebied

HEERDE De gemeente Heerde moet contact zoeken met hondenbezitters over de inperking van het losloopgebied op de Renderklippen. Vele tientallen van hen bepleiten hartstochtelijk hun belangen in een gecombineerde commissievergadering.

Dick van der Veen

Nadat eerder een voorstel met behulp van duizend handtekeningen van tafel wordt geveegd is ook een variant er op voor de doelgroep niet verteerbaar. De commissieleden doen er een schepje bovenop door het college te verwijten belanghebbenden links te hebben laten liggen. Daar waar de massa persisteert bij het verlangen om het enige losloopgebied in wijde omgeving in takt te laten reikt inspreker Jan van de Beek naar een oplossing. ,,Je kunt de hakken wel in het zand blijven zetten, maar dat los niets op." Zijn plan en één van het CDA liggen nu op de tafel van burgemeester en wethouders. ,,Ik wil best praten met hondenbezitters, maar daarmee wordt het losloopgebied niet groter. We hebben ons te houden aan wat wetgeving ons voorschrijft", geeft portefeuillehouder Gerrit van Dijk aan. Het uitlaten is slechts een onderdeel van de plannen om het toerisme op te krikken met voorzieningen aan en op de Renderklippen. Die krijgen instemming.

KOPLOPER Van de Beek is koploper van een batterij insprekers die zich keren tegen het los vast beleid. De hond aanlijnen, loslaten, weer aanlijnen enzovoort. Hij kan zich als 'grootgebruiker' vinden in een aanlijngebied rond de schaapskooi en het Wollegrasven, wanneer daar een losloopgebied over de hele Renderklippen richting Epe tegenover staat. Daarbij is het betonpad onder langs en het verharde pad over de hei richting Pluizenmeer de grens. Het brede ruiterpad is erbij ingeschaald. Het plan van het CDA schuift nog wat meer op in de richting van de gemeentegrens met Epe. Dringend advies ook van de commissie om de plannen met de buurman af te stemmen. Kritiek is er op de zee aan borden die zal ontstaan wanneer je herhaald van aanlijnen naar loslopen overschakelt. In het plan van Van de Beek hoeven de honden vanaf de parkeerplaats slechts 100 meter aangelijnd te lopen. Buizerds, kraaien en mountainbikers zouden de kwade genus zijn voor vernieling en verstoring, waartegenover klachten staan over loslopende honden van wandelaars.

SOLIDAIR Incidenten ook met de schaapskudde waarvan de herder zich niettemin solidair verklaart met de hondenbezitters en aangeeft dat handhaving problematisch is. Een gebrek aan communicatie is de overheersende kritiek van insprekers en commissie. Wethouder Van Dijk stelt dat hoe dan ook compensatie vereist is voor het uitvoeren van recreatieve plannen.

,,Afsluiten personenvervoer Elburgerweg en afsluiten bospaden kun je wegstrepen. Blijft het losloopgebied over. Ik wil de alternatieve plannen met de provincie bespreken. Deze zitten dichter op het bosgebied." Wordt vervolgd in een commissievergadering van april of mei wanneer de uitkomsten van het provinciaal overleg bekend zijn. De kreet 'loopt wel los' is utoptie…..