• Barry Wensink/BDUmedia

Heerde kiest voor Hattem en Epe

HEERDE Een werkgroep in de gemeenteraad van Heerde spreekt in een visiedocumenteen voorkeur uit voor samenwerking met Hattem en Epe op ambtelijk niveau.

door Dick van der Veen

Indien de gemeenteraad het document omarmt krijgt het college opdracht de mogelijkheden te onderzoeken. Hiermee lijkt Heerde Oldebroek als aanvankelijk beoogde partner los te laten. Oldebroek stapte al eerder richting Elburg/Nunspeet. De werkgroep, waarin een vertegenwoordiger van alle politieke partijen, was de afgelopen maanden in gesprek met verschillende groepen in de samenleving. De uitkomst van het beraad strookt met de uitkomst van een enquête die Veluweland enkele jaren geleden hield en waarin de bevolking van Heerde zich voor Epe en Hattem als partners uitsprak. De werkgroep stel voort om de ambtelijke samenwerking met de gemeenten met Hattem en Epe te versterken. Daarbij wordt voor het sociaal domein (jeugdhulp, Wmo en dergelijke) de focus gericht op de Stedendriehoek (Apeldoorn, Zutphen, Deventer). Voor het economisch domein moet de gemeente het gezicht richting Zwolle wenden, net als Hattem dat doet. Epe kiest wat dat betreft voor Apeldoorn. B en W wordt gevraagd voor april terug te koppelen. Voor de zomer van 2016 moet het college ook aangeven hoe de beoogde partners naar een dergelijke samenwerking kijken. Der bespreking van het visiedocument vindt plaats in de commissie Samenleving op 24 november en in de raadsvergadering van 14 december.