• Robin van Lonkhuijsen

Heerde geleidelijk weg arbeidsmarktregio Zwolle

VELUWE De terugkeer van Heerde in de regio waar ze vroeger in een ander verband ook deel van uitmaakte, is geen gemakkelijke. Deze regio, nu Stedendriehoek, voerde weliswaar constructieve gesprekken met het Heerder college, maar tekent daarbij aan dat het moeilijk samenwerken is op sociaal economische thema's met een gemeente die in een ander netwerk zit. Dat sociaal economisch beleid is belegd bij de stichting Strategische Board Stedendriehoek. In een reactie laat Heerde weten dat het Zwolle op dit vlak nog niet los laat ,,Zolang we nog geen definitieve toezegging hebben over toelating tot de Stedendriehoek. Hier geldt ook dat we geen oude schoenen weggooien voordat we nieuwe hebben."

Dick van der Veen

Het gaat dus vooral om de arbeidsmarkt. De gemeente daarover:,,We hebben steeds aangegeven richting de Stedendriehoek dat onze gemeente vanwege de ligging twee kanten opkijkt. Het noorden (Wapenveld meer richting Zwolle; het zuiden (Heerde) meer richting Apeldoorn. We kunnen ondernemers niet vragen zó maar 180 graden om te draaien, wat ze overigens zelf ook wel bepalen. Wel zullen we op termijn en in geleidelijkheid richting de Stedendriehoek gaan en Zwolle meer loslaten."

GEEN BEZWAAR Epe, dat deel uit maakt van de Stedendriehoek, behandelt morgen (donderdag) de materie. Ze dient geen zienswijze in tegen toetreding van de buurman. Gaat in een toelichting wel in op de sociaal-economische angel en constateert dat het bedrijfsleven in Heerde open staat voor een geleidelijke overgang. Gesprekken tussen de Stedendriehoek en Heerde werden in laatste instantie gevoerd door enerzijds ir. Heidema, voorzitter en drs. Verheggen, secretaris, van de zijde van regio en waarnemend burgemeester De Graaf en secretaris Van Zuthem van de gemeente. Na een rondje langs de deelnemende gemeenten kunnen eventueel andere bestuursorganen opmerkingen of zienswijzen plaatsen waarna een definitief standpunt volgt. Vijf gemeenten of driekwart van de bevolking van de regio moeten voor toetreding van Heerde zijn. Het besluit valt op 25 mei.