• Barry Wensink/BDUmedia

Heerde: geen subsidiënt Oldebroek

HEERDE De gemeenteraad van Heerde stemt (vooralsnog) niet in met de garantstelling van 1 miljoen euro voor het realiseren van een nieuw op- en afrittenstelsel op de A28.

door Dick van der Veen

Nadat het college de eventuele gevolgen van een 'njet' onder woorden bracht werd een beslissing doorgeschoven naar de raad van februari. Het college mag ondertussen (laten) becijferen in hoeverre de noodzaak van die voorziening aan het bedrijventerrein is toe te schrijven. Het algehele gevoelen in de raad is dat al in 2006 de verkeerssituatie om herziening van het afrittenstelsel vroeg. ,,We zijn er niet om als subsidiënt van Oldebroek op te treden." Bovendien meent men dat Heerde als enige van de drie gemeenten die geen grond op H2O bezit, er bekaaid af komt aan de inkomstenkant. Een amendement van D66/Groen Links, dat aandringt om alle kosten en opbrengsten als OZB, precariobelasting, in de BV te laten komen, haalde het niet ook al was er wel waardering voor de beweegreden. Het element van (on)betrouwbare partner werd ook gewogen. ,,Wat hebben we ons in de problemen gewurmd. Als Hattem een ander standpunt heeft zitten we met de breuk uit", aldus Gmeentebelangen/BP. In het zwartste scenario zou aan afwijzing van de bijdrage aan de op- en afritten Heerde 8 miljoen euro kunnen kosten. Maar dat worst scenario wil de raad allemaal eerst onder bewijs gesteld zien.