• Burgemeester Fred de Graaf met de bestuurders van de onderscheiden Toerclub Heerde.

    Dick van der Veen

Heerde als scharnierpunt

HEERDE Toetreding tot de regio Stedendriehoek kan de gemeente Heerde tot het scharnierpunt maken tussen deze regio en Zwolle. Het zal in de loop van dit jaar z'n beslag krijgen. Waarnemend burgemeester Fred de Graaf geeft het aan in zijn Nieuwjaarstoespraak.

Dick van der Veen

Heerde zwalkte decennia lang tussen Apeldoorn, de Noord Veluwe en Zwolle. Dat droeg niet bij aan betrouwbaarheid. De keuze die de raad nu heeft gemaakt kan dat vertrouwen terug bezorgen (red. Veluweland). De Graaf maakt Heerde anderzijds een groot compliment, omdat ze zich bij uitstek doet kennen als een sociale gemeente. ,,Het uitte zich in een warm welkom mijnerzijds, in een eerste opvang van een gezin dat door brand dakloos werd. Toen ik de buren daarvoor dank zegde kreeg ik te horen dat zoiets vanzelfsprekend is. Verder gekenmerkt door vrijwillige inzet in heel brede zin voor instellingen, organisaties en verenigingen." De mondige Heerder burger uit zich kritisch en maakt geen geheim van ontevredenheid.

ADVIES ,,,Daar worden we niet schichtig van; beschouwen het als een gratis advies." In het verlengde daarvan: ,,Uit onze gemeente namen 9 mensen deel aan de training Politiek Actief. Ze zijn geschoold in Staatsrecht en Financiën, konden oefenen in het lobbyen en debatteren. Zo hebben we zelf onze tegenspraak georganiseerd." De betrokkenheid van de burger blijkt uit intensieve deelname aan What's-Appgroepen en het feit dat Heerde met een percentage van 17,5 procent koploper is van de 23 gemeenten in Noord en Oost Gelderland wat betreft deelname aan het Burgernet. Op het vlak van duurzaamheid zet ze flinke stappen. Duurzaamheidsambities zijn doorgespit in een werkgroep en hebben in samenwerking met het gemeentebestuur geleid tot een Energiecoöperatie. Volgens De Graaf actueel in verband met de plannen van de gemeente Olst Wijhe om in Marle op de grens met de gemeente Heerde een windmolenpark te realiseren.

Positief de ontwikkeling met betrekking tot het terugdringen van woninginbraken en diefstallen van fietsen, waar toename van winkeldiefstallen en inbraken in auto's tegenover staat. De vier Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA's) die Heerde kent worden in de loop van het jaar met het oog op herkenbaarheid in het officiële pak gehesen.

IMPOSANT De Graaf, die als bevlogen bestuurder in Heerde na de benoeming van een nieuwe burgemeester zijn imposante carrière afsluit, sprak een compliment uit richting Inez Pijnenburg, wier inzet voor gemeente en gemeenschap hij loofde. Vervolgens deelde hij de Ciaslow-prijs uit aan de Toerclub Heerde. Die organiseert het jaar door een reeks van fietstochten. Bovendien kent ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door van de inschrijfgelden een donatie te doen aan de stichting Leergeld en de schaapskudde. De Graaf suggereert in 2020 opnieuw een Bevrijdingsfietstocht te organiseren waarmee men eerder in relatie met partnerstad Balve succes had. De Toerclub ontving een blijvend aandenken.