• Angela van Erven

Hattemer musea volop in beweging

De eerste van de drie tentoonstellingen die in dit jaar op de agenda staan is bezig. Deze tentoonstelling bevat werken van Edith Meijering die nog nooit geëxposeerd zijn, vertelt conservator Lies van de Beek. ,,Nieuw is dat klassiek en modern elkaar vinden doordat Meijering met haar werken een reactie geeft op de bestaande collectie. Eind mei zal een oud leerling van mij, Pauline Luijben uit Welsum, exposeren met haar unieke IJsselschilderijen. In het najaar staan de kunstwerken van de drie Hattemse kunstenaressen Anneke Bagerman, Charlotte de Jong en Esther van der Sluis centraal in het museum. Daarnaast zijn nieuwe initiatieven ontplooit om het museum ook aantrekkelijk te maken voor de Hattemers. Uit eigen onderzoek blijkt dat er slechts twee Hattemers in de maand het museum bezoeken. We zien ook graag Hattems publiek en daarom zijn er regelmatig aanpassingen aan de bestaande collecties en wisseltentoonstellingen. Het Voerman Museum is een museum waar archeologie, historie en beeldende kunst samenkomen. Samen met het Anton Pieck Museum is het project 'Dat vind ik nu mooi' van start gegaan. Hierin nodigen we Hattemers uit om aan te geven welk kunstwerk zij mooi vinden. Het gaat om het persoonlijke verhaal achter het kunstwerk."

Het Voerman Museum in Hattem beschikt over een grote collectie schilderijen van de Hattemse schilders Jan Voerman senior en junior. Vorig jaar was het museum aan de Achterstraat goed voor ruim 19.000 bezoekers. Vanaf de opening van het museum wordt het door vrijwilligers in stand gehouden. Het Voerman Museum deelt de voordeur met het Anton Pieck Museum. Beide musea zijn door een pittoreske binnenplaats met elkaar verbonden. Vorig jaar werd een intentieverklaring tussen de twee musea ondertekend om te bezien hoe de bestaande samenwerking geïntensiveerd kan worden. Het uiteindelijke doel is om een museum te vormen met een nieuwe naam met verschillende deelcollecties. Naast inhoudelijke vernieuwing, beperking van de exploitatiekosten moet een fusie vergroting van de opbrengsten opleveren. Voor een stabiele aansturing is het voornemen om één betaalde directeur aan te stellen. Op gebied van een aantal praktische zaken wordt inmiddels al samengewerkt. Deze samenwerking gaat langzaam uitbreiding krijgen.

Foto: Interim-directeur Bert Stoter en conservator Lies van de Beek poseren voor de nieuwe aanwinst het museum. Een uniek schilderij van Voerman Sr. dat dankzij de financiële steun van de Vrienden van het museum kon worden aangeschaft.