Hattem op zoek naar Participatieraad

HATTEM De gemeente Hattem is op zoek naar enthousiaste en gedreven Hattemers die zitting willen nemen in de nieuwe Participatieraad. De Participatieraad adviseert het college van burgemeester en wethouders met als doel de zelfredzaamheid en deelname van Hattemers aan de samenleving te bevorderen. Door signalen van (groepen) inwoners tijdig op te pikken en in de adviezen aan de gemeente mee te geven, sluit het beleid uiteindelijk beter aan bij de behoeften van onze inwoners.

Wethouder Doret Tigchelaar kijkt uit naar de samenwerking met de Participatieraad: "De Participatieraad is een erg belangrijk orgaan voor een gemeente. Iedereen moet mee kunnen doen in onze Hattemse samenleving. De Participatieraad spreekt met inwoners over de effecten van regelingen van de gemeente en over ideeën voor toekomstig beleid. Daarom is het van belang dat vertegenwoordigers uit allerlei bevolkingsgroepen van de samenleving in de Participatieraad deelnemen. We zoeken bijvoorbeeld Hattemers met contacten met ouderen, jongeren, mantelzorgers, vrijwilligers, kerken en mensen met een beperking. Ook zoeken we leden die zich bezig houden met wonen, vervoer en werk.

De Participatieraad is voor de gemeente een belangrijke voelspriet in de gemeenschap. De leden van de raad vangen signalen op en weten wat er speelt in het netwerk dat zij hebben. Daarom zijn ze een schakel van belang tussen gemeente en inwoners."

De gemeente is op zoek naar een voorzitter, een secretaris en een aantal leden voor de Participatieraad. Geïnteresseerden kunnen de gevraagde competenties en verwachtingen voor de deelnemers in de Participatieraad vinden op www.hattem.nl/vacatures. Via onderstaande QR-code zijn de vacatureteksten te vinden.

In de afgelopen jaren was in Hattem de Wmo-raad actief. Nu de gemeente de verantwoordelijkheid heeft gekregen voor veel meer zorgtaken, is het tijd de adviesraad van het college te verbreden. Naast welzijn en zorg adviseert de Participatieraad bijvoorbeeld ook met betrekking tot jongeren, werk en inkomen.