Hattem krijgt digitale vraagbaak voor zorg en welzijn

HATTEM - Vanaf april 2015 is het mogelijk om makkelijk en snel vragen over wonen, zorg, leven, onderwijs en werk digitaal beantwoord te krijgen in Hattem. Het idee om een overzichtelijk en actueel overzicht te hebben van de voorzieningen in Hattem komt voort uit de maatschappelijke instellingen uit Hattem. Wethouder Martijn Hospers: "In 2012 is de Maatschappelijke Visie vastgesteld. Deze visie is samen met de maatschappelijke partners opgesteld. Eén van de concrete acties was het maken van een makkelijk toegankelijk overzicht van het voorzieningenaanbod dat Hattem heeft. Samen met een delegatie van het vrijwilligersplatform hebben we gezocht naar de beste manier om dat te doen. Daar is een digitale sociale kaart uitgekomen.'In de digitale sociale kaart is een kwalitatief goed en actueel overzicht te vinden van zorg- en welzijnsinstellingen. De gebruiker stelt een (algemene) zorg- of ondersteuningsvraag aan het systeem. De sociale kaart biedt vervolgens op gebruiksvriendelijke manier faciliteiten om problemen zelf of samen met de directe omgeving op te lossen. De sociale kaart biedt de gebruiker, behalve antwoorden op specifieke (zorg)vragen, actuele informatie over activiteiten en evenementen, een overzicht van het aanbod in producten en algemene informatie. Wethouder Hospers: "We zijn erg tevreden met deze keuze en denken dat we hiermee de eigen kracht van inwoners kunnen versterken. We verwachten dat mensen eerst op zoek gaan naar een passende oplossing in hun eigen leefomgeving. Komt men er niet uit, dan heeft de gemeente een vangnet ingericht waar mensen terecht kunnen met hun hulpvragen. GEWOON is de titel die we binnen de gemeente gebruiken voor eigen kracht. Met deze sociale kaart hopen we dat mensen het makkelijker vinden om "GEWOON" een passende oplossing te vinden of bij het juiste vangnet terecht te komen. " De komende maanden worden verenigingen en instellingen gevraagd om hun gegevens aan te leveren voor het vullen van de sociale kaart. De gemeente maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van de al bekende gegevens.