• Gonny van Duinen

Hattem gaat strijd aan met overgewicht kinderen

HATTEM - Hattem gaat de strijd aan tegen het overgewicht onder kinderen met de JOGG-strategie. JOGG staat voor 'jongeren op gezond gewicht'. Onder de paraplu van de gemeente Hattem zullen in de toekomst publieke en private partijen samen werken aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving.

door Angela van Erven

Doel van JOGG is het tegengaan van overgewicht en obesitas onder jongeren van 0 tot 19 jaar. ,,De JOGG-methode heeft zichzelf bewezen", aldus wethouder Martijn Hospers. ,,Het is inmiddels in 75 gemeenten geïmplementeerd met zichtbaar goede resultaten. Als wethouder ben ik onder andere verantwoordelijk voor zorg, welzijn, sport en onderwijs. JOGG is een aanpak waarin al deze beleidsterreinen samen komen: we gaan samenwerken met allerlei partijen zoals scholen, huisartsen en sportclubs om sporten, bewegen en gezond eten onder de aandacht te brengen bij jongeren. We willen stimuleren dat jongeren op een leuke manier  bewust worden gemaakt van het belang van goede voeding en voldoende beweging. Door samen met partijen die contacten hebben met jongeren activiteiten te organiseren die hieraan bijdragen, verwacht ik dat we veel kunnen bereiken en een gezonde leefstijl bij jongeren kunnen bevorderen."

In Hattem is Klaas Jan Ritzema aangesteld als JOGG-regisseur voor 16 uur in de week. Zijn taak is om te zorgen dat alle partijen met elkaar verbonden worden. De kosten worden gedekt uit de middelen die Hattem ontvangt in het kader van de brede impuls combinatiefuncties.

Onder de vlag van JOGG worden sportactiviteiten voor jeugd ontwikkeld. Hattem zal zich door de JOGG aanpak minimaal 3 jaar inzetten om een gezonde leefstijl bij jongeren te stimuleren.

De gemeente Hattem vindt het belangrijk dat er voldoende kansen voor kinderen aanwezig zijn om gezond en veilig op te groeien, zodat zij zich goed op de toekomst kunnen voorbereiden en dat zij zich breed ontwikkelen.

Omdat de JOGG aanpak zich met name richt op de jeugd is besloten om daarnaast een buurtsportcoach aan te stellen. Dit om sport en bewegen ook breder in te zetten voor andere doelgroepen en de verbinding tussen de verschillende doelgroepen te bewerkstelligen. Sport biedt kansen als het gaat om preventie, gezondheid, het activeren en laten participeren van mensen. De functie van buurtsportcoach zal zich vooral richten op de verbinding met zorg en welzijnspartijen in het kader van signalering en preventie. Na 6 maanden volgt een evaluatie en zal worden bezien of de functie van buurtsportcoach een structurele invulling zal krijgen.

Foto: Wethouder: ,, Stimuleren dat jongeren op een leuke manier bewust worden gemaakt van het belang van goede voeding en voldoende beweging."