• Angela van Erven

'Hattem is een mooi stadje'

HATTEM - Daniël van der Weerd is sinds februari de nieuwe gemeentesecretaris van Hattem. Tijdens zijn tijdelijke dienstverband in Hattem, 5 jaar geleden besefte Van der Weerd hoe leuk het werken in een kleine gemeente is. Niet de vele managementlagen van een grote organisatie, maar de korte lijnen in een kleine stad spreken hem aan.

door Angela van Erven

Daniël van der Weerd werkte hiervoor als adjunct-directeur en eenheidsmanager bij de gemeente Olst-Wijhe en als strategisch beleidsadviseur bij de gemeente Zwolle.

Als gemeentesecretaris leidt Van der Weerd de gemeentelijke organisatie. Daarnaast adviseert de gemeentesecretaris als eindverantwoordelijk ambtenaar het college van B&W. Hij schakelt tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Het werken in Hattem bevalt Van der Weerd goed: ,,Door de korte lijnen in Hattem ben je ook daadwerkelijk druk met het werken aan een kwalitatief goede dienstverlening voor de inwoners. Hattem is een mooi stadje. Binnen de gemeentelijke organisatie van Hattem heerst een familiecultuur. Iedereen kent elkaar en er heerst een goede sfeer. Bij de gemeente Hattem werken 80 ambtenaren die hart hebben voor de zaak. Zij voeren projecten uit en bereiden besluiten voor die via mij bij het college op tafel komen. Het takenpakket voor gemeenten wordt groter terwijl de werkzaamheden met even veel of minder personeel moeten worden gedaan. Waar een grote gemeente een blik hulptroepen lostrekt, is dit voor een kleine gemeente niet mogelijk.

Als secretaris sta je aan het roer van de ambtelijke organisatie en heb je de uitdaging om de organisatie verder te ontwikkelen. Samen bouwen aan de toekomst van Hattem is de titel van het coalitieakkoord. We willen als gemeentelijke organisatie nog meer naast en tussen de Hattemers komen te staan dan we al in 2012 in het proces KRACHT! hebben gedaan. In dat proces hebben we samen met inwoners en partners gekeken naar de rol die de gemeente zou moeten hebben in de gemeenschap. In die lijn gaan we door en dat vraagt soms nieuwe dingen van de organisatie en de medewerkers.

Kortom, secretaris zijn bij een kleine gemeente is een gevarieerde en uitdagende baan. Het is erg bijzonder om veel mee te krijgen van wat er in de stad speelt en leeft en hoe wij daar als gemeente zo goed mogelijk een rol in kunnen spelen."