Hattem doet niet mee aan VisitVeluwe

HATTEM Hattem maakt als enige gemeente op de Veluwe geen deel uit van Visit Veluwe; een nieuwe marketing organisatie die de Veluwe promoot op de nationale- en internationale kaart. VisitVeluwe doet dit samen met bedrijven en Veluwse gemeenten als partners.

door Angela van Erven

Een meerderheid van de gemeenteraad besloot van de 8.200 euro die in de begroting van 2016 is opgenomen voor VisitVeluwe, 5200 euro blijvend toe te kennen aan Rond Uit Hattem. De fracties van de CDA, D66, VVD en CU spreken in een amendement uit dat RUH al jaren op uitstekende wijze en met succes een belangrijke rol vervult bij het op de kaart zetten van Hattem door regiopromotie en evenementen. De door VisitVeluwe gepresenteerde producten vinden zij te weinig geënt op de regio Noordoost-Veluwe in het algemeen en Hattem in het bijzonder. Een verschuiving van een groot deel van de bijdrage van RUH naar VisitVeluwe vinden deze fracties daarom niet gewenst.

De beslissing om niet deel te nemen aan VisitVeluwe is wethouder Doret Tigchelaar een doorn in het oog. ,,Twee jaar geleden is besloten om de gelden die waren gereserveerd voor het VBT incidenteel toe te kennen aan RUH, vanwege het niet goed presteren van het VBT. RUH heeft in die jaren naar volle tevredenheid Hattem in de regio gepromoot met inzet van veel en gepassioneerde vrijwilligers. Dat is alleen iets anders dan waar het geld voor bedoeld is, namelijk de promotie van de Veluwe. Het voorstel om deze gelden in de begroting voor 2016 beschikbaar te stellen voor VisitVeluwe is voorzetten van bestaand beleid. Hattem heeft volgens het toeristisch beleidsplan 2 A- merken: de Hanze en de Veluwe. De gemeente Hattem wil samenwerken met de Hanzesteden, VisitVeluwe én RUH. VisitVeluwe heeft als doel om de Veluwe toeristisch gezien weer op nummer 1 te krijgen. Om dit te bewerkstelligen moeten we solidariteit laten zien op de Veluwe. VisitVeluwe is een professionele marketingorganisatie die de Veluwe in binnen- en buitenland kan promoten waardoor er meer bezoekers naar de regio komen. Wij zijn een free-rider en dat is niet goed. In de praktijk betekent dit dat Hattem in bepaalde gevallen qua promotie buiten de boot valt zoals bijvoorbeeld een promotie op beurzen."

Het komende jaar zal de wethouder zich er hard voor maken om de raad de toegevoegde waarde van VisitVeluwe te laten inzien, in de hoop dat Hattem alsnog snel kan aansluiten. De bijdrage voor RUH is door het raadsbesluit structureel. Wil Hattem alsnog aansluiten bij VisitVeluwe, dan moet hiervoor een nieuw voorstel komen en budget worden vrijgemaakt.

 

Archieffoto van RUH coördinator Mariëlle Karssing en wethouder Tigchelaar vorig jaar tijdens de overhandiging van het welkom Hattem boekje.