• De oversteek van de Harderwijkerweg bij de Oudeweg wordt veiliger gemaakt.

    Wijnand KOoijmans

Harderwijkerweg wordt veiliger

NUNSPEET De Harderwijkerweg tussen de bebouwde kom van Hulshorst en de Hierdense Beek op de grens met Hierden wordt veiliger gemaakt. Onder meer door het instellen van een inhaalverbod in de bocht bij de Broeksteeg, tevens de afslag naar het koetshuis op landgoed Hulshorst.

Wijnand Kooijmans

De eerste maatregel is inmiddels genomen. De weg geldt niet langer als voorrangsweg omdat dit niet is toegestaan op 60 kilometer wegen. Hiervoor in de plaats zijn voorrangskruisingen aangebracht. Dat maakt dat de politie vanaf nu kan handhaven op de toegestane maximum snelheid.

MIDDENGELEIDERS Bij de kruisingen met de Oudeweg en de Broeksteeg worden middengeleiders aangebracht. Dat maakt dat fietsers en voetgangers de weg veiliger kunnen oversteken. Ook kan afslaand verkeer binnen de geleiders voorsorteren. Gekeken wordt of of corton panelen moeten worden aangebracht in verband met de oversteek van herten vanaf het landgoed Hulshorst naar de weilanden en omgekeerd.

Naar aanleiding van een eerste bijeenkomst is gekeken of voor een totale afrastering van dit deel van de Harderwijkerweg moet worden gekozen. Dit in navolging van de Leuvenumseweg in Harderwijk. Het is wethouder Jaap Groothuis echter afgeraden dit te doen. Onder meer wordt de maatregel als te kostbaar gezien.

ASFALT Door bewoners is gevraagd of fluisterasfalt kan worden aangebracht. Dit is echter ook geen optie. Fluisterasfalt werkt direct na aanleg goed maar al snel treden beschadigingen op waardoor het totale effect van deze soort asfalt verdwijnt. Dat maakt dat het asfalt regelmatig moet worden vernieuwd en dat is te kostbaar. Ook komen er geen flitspalen. Volgens de aanwonenden waren deze in het verleden succesvol. Verkeersdeskundige Marcel Scheffer van de politie Noord- en Oost Gelderland zegt dat de palen zijn weggehaald na het afwaarderen van de maximum snelheid. De huidige weg voldoet bij lange na niet aan de criteria welke gelden voor 60 kilometer wegen.

MIDDENSTROOK Een verhoogde middenstrook zoals in Hierden wordt eveneens afgewezen. Volgens Scheffer is hiervoor geen enkel wettelijk criterium aanwezig. Bovendien is deze strook, zo zegt hij, een ramp voor de hulpdiensten.

De gemeente Harderwijk houdt zich, wat hem betreft, op dit punt aan geen enkele regel. Wel gaat de gemeente Nunspeet bedrijven aanschrijven of zij hun chauffeurs willen vragen met vrachtwagens de Harderwijkerweg te mijden indien het niet om bestemmingsverkeer gaat. Maar te kiezen voor de A28.

VOORSTEL Na een tweede consultatie van de aanwonenden wil wethouder Jaap Groothuis in oktober met een definitief voorstel komen dat moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dit mede in verband met het extra krediet dat nodig is voor de uitvoering van de plannen.