• Wijnand Kooijmans
  • Wijnand Kooijmans

Harde kritiek tijdens inspraakavond over Harderwijkerweg

HULSHORST Wegen moeten zo worden ingericht dat de aanleg van verkeersdrempels niet noodzakelijk is. Dit omdat het hoogste percentage overlijden van hartpatiënten die na een reanimatie naar het ziekenhuis worden vervoerd, wordt veroorzaakt door verkeersdrempels en rotondes. Dat gaf Marcel Scheffer, verkeerskundige van de politie Noord- en Oost Gelderland, te kennen tijdens een informatieavond in het dorpshuis De Wieken over eventuele verkeersmaatregelen op de Harderwijkerweg in Hulshorst.

Wijnand Kooijmans

Het gaat dan om het gedeelte tussen het einde van de bebouwde kom van Hulshorst en de grens met de gemeente Harderwijk bij de Hierdense Beek. Hierbij kwam de aanleg van extra verkeersdrempels ook even ter sprake. Iedere verkeersdrempel betekent voor een ambulance een vertraging van tussen de 30 en 45 seconden, zo gaf Scheffer aan.

Eén van de klachten is dat op de 60 kilometer weg te hard wordt gereden. Volgens Scheffer is de weg echter ingericht als een 80 kilometer weg en valt ook niet handhavend op te treden zolang deze snelheid niet wordt overtreden. Dat is ook de reden dat geen radarwagen meer wordt geplaatst op dit stuk weg.

GELEIDERS Een andere optie, het aanbrengen van middengeleiders, zoals deze zijn te vinden op een deel van de Zuiderzeestraatweg in Hierden, is ook niet haalbaar. Ook deze zijn, zo geeft Scheffer aan, in strijd met de wet, zoals Harderwijk in Hierden ook ten dele onrechtmatig een maximumsnelheid van 50 kilometer hanteert in delen die niet binnen de bebouwde kom liggen.

TOETSEN Over welke maatregelen wel kunnen worden getroffen gaf Scheffer geen oordeel. Het opstellen van een plan is een zaak van de wegbeheerder, in dit geval de gemeente Nunspeet. Zijn taak is daarna alleen te toetsen of de maatregelen wettelijk zijn toegestaan en ook kunnen worden gehandhaafd.

AANWONENDEN De gemeente Nunspeet wil aanwonenden tegemoetkomen door de verkeersveiligheid op het betreffende weggedeelte te verbeteren. Een eerder plan, het aanbrengen van een poortconstructie, strandde. Aanwonenden waren hier niet gelukkig mee, maar wethouder Jaap Groothuis kreeg ook in de raadscommissie van de gemeente Nunspeet niet de handen op elkaar voor dit plan.

Gepleit werd voor een inhaalverbod om zo de snelheid te verminderen. Maatregelen worden vooral ook nodig gevonden in de bocht nabij recreatiecentrum De Waterlelie. Bewoners van de woningen in deze omgeving kunnen hier nauwelijks veilig de weg oprijden als gevolg van het voorbij razende verkeer, zo werd gesteld. Regelmatig worden ze geconfronteerd met een opgestoken middelvinger. Op snelheid moet, zo geven aanwonenden aan, meer worden gehandhaafd.

KRITIEK Kritiek is dat de bebording en de weginrichting niet op het juiste niveau zijn. Voorkeur is wel een snelheid van maximaal 60 kilometer per uur. Tijdens de bijeenkomst werd ook aandacht gevraagd voor de oversteek en het parkeren bij de Oudeweg. Vooral voor fietsers wordt dit gezien als een gevaarlijk punt. Maar ook parkeren speelt een rol in verband met de aanwezigheid van een restaurant. Een parkeerverbod is, zo zegt Scheffer, geen optie. Dat geldt alleen voor de hoofdrijbaan en niet voor de bermen.

De gemeente Nunspeet gaat zich nu bezinnen op een plan. Dat wordt dan opnieuw aan de aanwonenden gepresenteerd. Voor 2019 zijn maatregelen niet aan de orde. Ook dan moet een afweging worden gemaakt of dit deel van de weg voorrang krijgt bij een aanpak of dat eerst het deel van de Harderwijkerweg binnen de bebouwde kom van Hulshorst moet worden aangepakt.