• Tijdens het Hanzefeest wordt het heringerichte Marktplein feestelijk opgeleverd.

    Angela van Erven

Hanze Feest in Hattem

HATTEM De rijke Hanze historie staat vrijdag 22 april centraal tijdens het Hanze feest in Hattem. Om 9.30 uur opent burgemeester Wiggers het feest op het Voerman plein. In de haven ligt een historisch schip met goederen die 1000 basisschoolleerlingen als een levend gaat lint transporteren naar het marktplein.

door Angela van Erven

Daarnaast is het Hanze feest een feestelijke oplevering van een aantal gerenoveerde projecten in de Hattemse binnenstad, die mede zijn gerealiseerd dankzij de 8 ton provinciale subsidie in het RNV regiocontract. Ook in de Veluwse Hanzesteden Elburg en Harderwijk zijn historische steden en panden met provinciale subsidie opgeknapt. In aanwezigheid van burgemeester De Lange van Elburg, burgemeester Van Schaik en wethouder Van der Wal van Harderwijk zal aan gedeputeerde Bea Schouten getoond worden wat er met de gelden is gerealiseerd. Rond 11 uur is de afsluiting van het evenement met een Hanzedans door schoolkinderen op het marktplein.

Doel van het evenement is dat kinderen en hun ouders bekend raken met de Hanze historie. ,,Hattemers zijn trots op hun historische stad: een stad met een Hanze geschiedenis en een bijzonder aantrekkelijk centrum. De kinderen hebben ter voorbereiding op school via de erfgoed leerlijn een curriculum gevolgd waarin de Hanze centraal staat en de waarden die daaraan verbonden zijn zoals samenwerking, ambitie, eigenzinnigheid, trots en een blik naar buiten. Door het Hanzeverbond ging het goed in Hattem. Dat is te zien in de binnenstad, bijvoorbeeld aan de rijke en bijzondere monumentale panden. Op deze manier worden de kinderen Hanze ambassadeurs, die trots zijn op hun stad en zijn historie", aldus de gemeente Hattem.

Hattem heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt aan restauratie van gebouwen en verbetering van de openbare ruimte in de binnenstad. De restauratie van de Dijkpoort, Molenhuis, Molenplein, kerktoren, Verkentoren en de herinrichting Kerkplein en de Markt werden door co financiering van de Provincie gerealiseerd. Thema van al deze de projecten is versterking van het Hanze karakter. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de verantwoording van de nu bestede subsidies.

,,De samenwerking met de andere Veluwse Hanzesteden zoals Elburg en Harderwijk wordt  steeds steviger", zo laat de gemeente Hattem weten. ,,De Hanze is een sterk en herkenbaar merk voor onze inwoners en voor toeristen. Dat willen we nog verder versterken: het moet echt gevoeld worden op straat door inwoners en toeristen dat Hattem een Hanzestad is. De Hanze spreekt tot de verbeelding. We noemen onszelf niet voor niets 'Hanzestad op de Veluwe'. De samenwerking met de andere steden zorgt voor verbinding op de Veluwe en wekt de interesse voor een bezoek aan de verschillende Hanzesteden bij toeristen."