• Barry Wensink/BDUmedia

H2O twistappel drie gemeenten

VELUWE De eenheid binnen de drie H2O-gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek is ver te zoeken. Het speelt in feite al vanaf het eerste moment dat de drie colleges ambtelijke en bestuurlijke samenwerking prediken zonder daarbij de gemeenteraden (actief) te betrekken.

door Dick van der Veen

Die blunder komt duur te staan wanneer mede door de crisis het bedrijventerrein als een molensteen om de nek hangt. De frustratie erover wordt gevoed door het feit dat de drie gemeenteraden aansluitend niet gelijktijdig en gelijkwaardig informatie ontvangen. Het roept wantrouwen op, zoals PvdA-raadslid Bert-Jan Dokter uit Oldebroek constateert. Hij zet de kwestie neer in 22 vragen voor de beantwoording waarvan volgens PvdA en D66/Groen Links in Heerde alle drie colleges met de billen bloot moeten. ,,De drie gemeenten kunnen anno 2015 hun middelen beter gebruiken dan ze te besteden aan oplopende bestuurlijke kosten voor het in stand houden van een mooie grasmat tussen Hattemerbroek nen Wezep", aldus Dokter.

Hattem is al even ongerust. Het komt er op neer dat de belangen van de aandeelhouders sec gelijk zijn, maar die op ander terreinen geheel verschillend. Centraal staat de kwestie Euroma, waarop de meeste vragen van Dokter betrekking hebben. Het bedrijf had/heeft interesse voor vestiging op het H2O-terrein en de meningen waarom dat het lukt(e) lopen sterk uiteen. Heerde wil Euroma het liefst in Wapenveld houden en is daarover met de provincie in 'onderhandeling'. Anderzijds de bewering dat de provincie al geld heeft gereserveerd voor het verplaatsen van Euroma naar het bedrijventerrein Hattemerbroek. Oldebroek is not amused dat Heerde moeilijk doet of zelfs niet mee wil betalen aan een afslag A28 naar het H2O-terrein. Alom onvrede over persberichten die aan de kaak stellen dat de drie gemeenten beslag gelegd zien op H2O-banktegoeden waarover de gemeenteraden in onwetendheid zijn gehouden. Wat zijn de gevolgen ervan, zo wil men weten.

Inmiddels is wel duidelijk dat de drie colleges jaren geleden niet door enige wijsheid werden gehinderd toen ze bestuurlijke samenwerking van de daken schreeuwden. Oldebroek heeft zich inmiddels tot Elburg en Nunspeet bekeerd: Heerde heeft nooit warm gelopen voor een fusie met 'over-de-bultsen', zoals dat in de volksmond heet en Hattem kijkt meer richting Zwolle met mogelijk Heerde en Epe als alternatief.

Toch zullen de drie H2O-gemeenten de verschillen weg moeten steken om hun burgers niet met onverantwoorde lasten op te zadelen, (veel) meer nog dan tot nu toe al het geval is. Anders dreigt een (financiële) crisis die degene van de afgelopen jaren nog in de schaduw stelt.