• De Horsthoekschool verzet zich nog steeds met succes tegen overgang naar De Heerd.

    Dick van der Veen

H2O: rol Heerde onduidelijk

HEERDE Na negen maanden radiostilte komt het college van Heerde dezer dagen met mededelingen over het onderzoek naar al dan niet uittreden uit de H2O. Maar vast staat nu al dat het geen definitieve verwijzing naar al dan Hexit zal opleveren. De raad wil het naadje van de kous als het moet onder geheimhouding.

Dick van der Veen

De begrotingsraad vindt dat b en w te lang 'de adem inhouden'. Burgemeester Inez Pijnenburg draagt daar een aantal redenen voor aan, die met name bij CU/SGP de onvrede niet wegnemen. Er staat geen enkel hoofdpijndossier op de agenda. Dat er toch een kleine tien uur wordt vergaderd is iets waarover kan worden nagedacht. Een veelvuldige herhaling van zetten, trekken aan dode paarden. Veel(tijd)verbruikers zullen schrikken als ze zichzelf op de band terug beluisteren. Positief punt is de constructieve sfeer waarin een en ander zich voltrekt. Het aantal amendementen/moties is dit keer bescheiden van aard. Ze raken met name het sociale domein. De oppositiepartijen krijgen de handen niet op elkaar voor het oormerken van alle gelden in het sociale domein. Wethouder Jan Berkhoff geeft aan dat Heerde er krap mee uit kan. Geld voor aanpassen van levensloopbestendige woningen (blijversregeling) komt er evenmin. Wel helpt CU/SGP de oppositie aan een meerderheid voor de stimulans arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. D66/Groen Links en de PvdA krijgen unanieme steun voor een verzoek aan het college om gefaseerd een concept verordening duurzaamheidslening op te stellen.

FIETSPADEN Als wethouder Van Dijk laat weten dat van de 350.000 euro voor fietspaden woon- werkverkeer wat overblijft, doen de coalitiepartijen een poging om dat binnen te hengelen voor versterking recreatie. Maar dat gaat er niet van komen omdat er nog een achterstand in onderhoud moet worden weggewerkt. Volgend jaar wordt wellicht het fietspad richting Epe aangepakt. Van Dijk vertelt desgevraagd dat er 3.400 m bedrijventerrein is verkocht, een optie op 2100 bestaat en aan de Veldkampseweg 1300 uitgeefbaar is De kabel aan de Zwolseweg die voor een autoboulevard was bestemd krijgt een kantoorbestemming. Ten noorden van de Eeuwlandseweg liggen nog een paar hectares. Het Van Meurspark krijgt nog voor de Kerst een fraai aanzien. Dat werd opgehouden door de werkzaamheden in het centrum. De meningen over plastic in zakken of containers zijn verdeeld. Het Zwarte Paard komt begin 2017 in procedure. Met betrekking tot de Horsthoekschool verwacht de gemeente half januari een rechterlijke uitspraak. Kosten begraven zijn pittig, maar dat heeft te maken met eeuwigdurende afkoop in plaats van 10 jaar elders. Dat Heerde qua duurzaamheid op de negende plaats staat van alle Nederlandse gemeenten wordt met gejuich begroet. Wat de regionale samenwerking betreft heeft inzet op de noord-zuid-as de voorkeur.