H20: 'Er is geen weg meer terug'

HATTEM De gemeenteraad in Hattem doet een dringend appèl op de raad van Heerde om alsnog in te stemmen met de randvoorwaarden van het vernieuwd perspectief voor het bedrijventerrein H20. Hattem wil de vaart erin houden om H2O zo snel mogelijk uit het diepe dal te halen.

door Angela van Erven

In september sloten de drue colleges een package deal met daarin onder meer een bestemmingsplanherziening voor het plandeel Oldebroek en de 1 miljoen garantstelling per gemeente voor het nieuwe op- en afrittenstelsel op de A28.

De gehele Hattemse raad besloot maandagavond, in navolging van Oldebroek, met pijn in het hart in te stemmen met het collegevoorstel onder het mom samen uit, samen thuis. De CU stelt dat Hattem een betrouwbare partner moet blijven en heeft het gehad met de houding van Heerde. De CU vraagt zich af of er wel eens aan gedacht is om Heerde uit te kopen, desnoods met behulp van de provincie.

,,In het verleden zijn besluiten genomen waardoor we staan waar we nu staan. Stoppen is geen optie, dan zal Hattem 13 miljoen moeten afboeken wat betekent dat Hattem failliet is. Als je partners bent moet je afspraken nakomen en akkoord gaan", aldus de CDA. ,,Hoe lang moeten we nog doorkwakkelen", stelt de VVD. De PvdA is van mening dat wanneer deze deal wordt uitgesteld het nog wel eens een vervelend verhaal kan worden.

Wethouder Jan van der Heeden benadrukt dat tijd de grootste vijand is van het bedrijventerrein. ,,Uitstel van het voorstel is schadelijk voor het imago en heeft een negatief effect op de grondexploitatie. Het is spijtig dat Heerde de beslissing uitstelt." De wethouder is ervan overtuigd dat de afspraken die zijn gemaakt met Oldebroek en Heerde het bedrijventerrein tot een succes kunnen maken. ,,Er zitten plussen en minnen aan deze deal. De winst is dat we met deze stap een punt doorbreken waar we elkaar en negatieve oplossingen vasthielden. Wetende dat het zeer doet, deze deal risico's met zich meebrengt hebben de drie colleges toch de moed gehad om dit voorstel aan de raden voor te leggen."