• Waterschap Vallei en Veluwe

Groot onderhoud aan Apeldoorns Kanaal bij Hattem

HATTEM Tussen het Bastion bij Hattem en de IJssel starten maandag 30 april de voorbereidingen voor het groot onderhoud van het Apeldoorns Kanaal. Aannemer Heuvelman-Ibis start dan met een waterbodemonderzoek. Rond de zomervakantie starten de baggerwerkzaamheden.

Naast het baggeren van de kanaalbodem, worden damwanden vervangen en de oevers opgeknapt. Door het baggeren komt het kanaal weer op de oorspronkelijke diepte. Het vervangen van de oude, houten damwanden is nodig omdat ze in slechte staat verkeren en onvoldoende steun geven aan de oever. Er komt een stevige, stalen damwand voor in de plaats.

ASBEST Bij onderzoek werd asbest aangetroffen tussen het puin dat in het verleden in het kanaal is gestort. Daarom starten de werkzaamheden enkele maanden later dan voorzien. Het werk wordt rond de jaarwisseling afgerond.

EXTRA WERKVERKEER Veel werkzaamheden gebeuren vanaf het water. Toch kunnen bewoners en bedrijven tijdelijk ook te maken krijgen met bijvoorbeeld extra werkverkeer. „Het waterschap streeft er vanzelfsprekend naar de overlast zo veel mogelijk te beperken. De aannemer zorgt ervoor dat bewoners en belanghebbenden tijdig worden geïnformeerd over de geplande werkzaamheden", aldus het waterschap.

Waterschap Vallei en Veluwe voert de onderhoudswerkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat, de beheerder van dit deel van het Apeldoorns Kanaal bij Hattem dat door de uiterwaarden van de IJssel loopt.