Groente- en fruitafval gescheiden inleveren

ELBURG Het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het stimuleren van hergebruik van grondstoffen is voor de gemeente een speerpunt. Tot op heden was het voor de bewoners van de binnenstad en hoogbouw in onze gemeente niet mogelijk om hun groente- en fruitafval gescheiden in te leveren. Daar is, met de komst van een extra GF-container, verandering in gekomen. Omdat het groente- en fruitafval er bij na-scheiding niet uitgehaald kan worden is het belangrijk volgens de gemeente dat dit aan de bron gebeurd.

Om het gescheiden inzamelen in de keuken zo makkelijk mogelijk te maken hebben inwoners in de binnenstad en hoogbouw een afvalbakje ontvangen, gemaakt uit kunststof dat komt uit ons eigen na-gescheiden restafval. De nieuwe GF-containers staan naast de bestaande ondergrondse containers.