• Sandra van der Meulen

Gezamenlijke oefening defensiebrandweer ASK en brandweer

'T HARDE Artillerie schietkamp 't Harde van defensie en drie brandweerclusters uit de regio hebben maandagavond 18 april een unieke oefening gehouden op het defensieterrein bij 't Harde. Die avond werden gezamenlijk drie verschillende scenario geoefend.

Sandra van der Meulen

Een onbeheersbare natuurbrand op de Veluwe is één van de belangrijkste risico's binnen het risicoprofiel van Veiligheidsregio Noord- en- Oost Gelderland. Om natuurbranden zo goed mogelijk te bestrijden moeten alle processen van gebiedsgericht werken, operationele voorbereiding en vakbekwaamheid door de verschillende korpsen gezamenlijk regelmatig worden beoefend. In de afgelopen jaren hebben de clusters Veluwe Noord, Veluwe West en Epe, Voorst, Apeldoorn (EVA) van Brandweer Noord- en Oost- Gelderland al veel samengewerkt met defensiebrandweer van Artillerie Schietkamp (ASK) 't Harde, een eenheid van de Koninklijke Landmacht.  Alle opgedane kennis wordt nu samengebracht in een 'grote' natuurbrandoefening voor de drie brandweerclusters en defensiebrandweer ASK.  

Volgens Commandant Defensiebrandweer ASK Gerrit Bosch is dit de eerste keer dat op deze schaal gezamenlijk wordt geoefend. Het is de bedoeling dat dit een terugkerend iets zal worden, waarschijnlijk jaarlijks.

Bosch: ,,Elk jaar weer worden wij hier geconfronteerd met een paar honderd natuurbranden; onze expertise en materieel zorgen ervoor dat een dergelijke brand de laatste jaren niet tot een echt grote natuurbrand heeft kunnen uitgroeien. De reguliere brandweer wordt veel minder vaak met dergelijke branden geconfronteerd en het doel van een dusdanig grote oefening is dan ook meerledig. Bij convenant is vastgelegd dat het hier onder andere gaat om samenwerken, kennis delen, afstemmen van het materieel en het trainen op gemeenschappelijke inzet."

Deze oefening is tot nu toe een unicum. Op drie locaties op het defensieterrein worden door de drie brandweerclusters en Defensie verschillende scenario's beoefend. Eén van de scenario's bestaat uit het feit dat er een helikopter is gecrasht, hier zijn slachtoffers bij gevallen (zogenaamde Lotus-slachtoffers - Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers) en de crash is de aanleiding tot een brand die op de omliggende natuur overslaat. Dit wordt geoefend aan de rand van het defensieterrein waar daadwerkelijk defensiehelikopters landen. Volgens brandkenner Bosch zijn er op het oog al wel verbeterpunten, maar dat is nu juist het doel van een dergelijk oefening. ,,Als alles nu al goed zou gaan dan hoefden we niet gezamenlijk te oefenen. Alles is erop gericht nog adequater dan voorheen op noodsituaties te kunnen anticiperen en reageren."

Eén van de aanwezigen, Marijke van Dijk, communicatieadviseur van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vertelt: ,,Uit hoofde van hun functie van opperbevelhebber zijn de burgemeesters van de betrokken Gemeenten uitgenodigd en zij worden vanavond met speciaal vervoer rondgereden over het oefenterrein en de verschillende scenario's." De burgemeesters van Epe, Hattem, Oldebroek en Putten waren daadwerkelijk aanwezig. Na afloop van de oefening was er voor het deelnemende brandweerpersoneel een debriefing. Van Dijk: ,,Deze avond was de eerste van in totaal vier avonden. Het gaat om in totaal ongeveer 400 man personeel dat getraind zal worden (per avond zo'n 130 medewerkers van brandweer en defensie, inclusief oefenleiding). Er doen per avond 14 blusvoertuigen (van brandweer en defensie) mee, daarnaast 4 commandovoertuigen (Officier van Dienst en Hoofd Officier van dienst ook van brandweer en defensie). Verder aan aantal auto's van defensie met een liaison die de blusvoertuigen naar de plaats incident gidsen."