• Barry Wensink/BDUmedia

Gezamenlijke aanpak huurproblemen Oldebroek

OLDEBROEK Wie een woning wil huren, kan in gemeente Oldebroek terecht bij de woningcorporaties Uwoon, Deltawonen en  Omnia Wonen. Soms kunnen bewoners door allerlei redenen hun huur niet op tijd betalen. Vanuit het schuldhulpverleningsbeleid  van de gemeente Oldebroek slaan de woningcorporaties, maatschappelijke organisatie Stimenz en de gemeente de handen ineen om huurproblemen te voorkomen. Wethouder Liesbeth Vos: ,,In het belang van huurders hebben we de samenwerking opgezocht om op tijd actie te kunnen ondernemen bij betalingsachterstanden. Op deze manier helpen we huurders om schulden te voorkomen."

Het voorkomen van schulden is de achterliggende gedachte bij de samenwerkingsovereenkomst die maandag is ondertekend. Wethouder Liesbeth Vos, de bestuurders van de woningcorporaties en de bestuurder van Stimenz hebben deze overeenkomst ondertekend om huurachterstanden en huisuitzettingen van huurders te voorkomen.   

SAMENWERKING Bij huurachterstand neemt de woningcorporatie telefonisch, per mail of per brief contact op met de huurder. Als de huurder de achterstand niet betaalt, dan gaan de woningcorporatie en/of een maatschappelijk werker van Stimenz op huisbezoek. In dit huisbezoek bespreken de professionals samen met de huurder de oorzaak van de achterstand; wellicht kan de huurder direct betalen, of is de bewoner geholpen met een regeling. Indien nodig kan een plan van aanpak uitkomst bieden. 

Deze werkwijze kent enkele voordelen in het belang van huurders; een vroegtijdige signalering en aanpak van huurproblemen. Andere voordelen zijn dat de deurwaarder vaker buiten beeld blijft en dat huisuitzetting kan worden voorkomen.