• Dick van der Veen

Gert Leskens heeft bijzondere band met de jeugd

VAASSEN What's in the name? Hij is een excellent pedagoog, kan als geen ander omgaan met de jeugd en heet Gert Leskens. Voor menige vereniging en organisatie een schier onmisbare schakel, al werpt hij deze woorden verre van zich. Je hebt er zelfs enige overredingskracht voor nodig om deze vrijwilliger van de maand voor een interview te winnen. ,,Want waarom in de krant met iets wat jezelf de grootste voldoening geeft?"

Dick van der Veen

De sportieve inborst laat zich bij hem uitstekend combineren met het inzetten voor de gemeenschap. Onlosmakelijk gebonden aan de korfbalsport, die hij vanaf zijn tiende jaar zelf beoefent en sinds jaar en dag op diverse manieren organisatorisch en pedagogisch uitdraagt. Als zoon van een energieke koster en een actieve moeder is de inzet voor de ander een vanzelfsprekendheid. Het begon met de christelijke jeugdvereniging. Gegrepen door het onderwijs, directeur van een aantal scholen in Rotterdam en met name Apeldoorn en in twee fases van zijn leven gepakt door het dorp Vaassen en zijn inwoners. Na een moeilijke periode in de privésfeer vestigde hij zich daar definitief als eerste bewoner van het appartementencomplex Maartenshof. Hij is de gedreven voorzitter van de Vereniging Van Eigenaren die er met medebestuurders voor zorgt dat de servicekosten beheersbaar blijven.


AANPAKKEN Zijn passie voor korfbal bracht hem bij Regio'72, waar hij jarenlang secretaris was en bij de rentree in dat gremium het voorzitterschap van de sportparkcommissie vervult.

Wie bij Regio niet door Leskens is getraind mag de hand opsteken. Hij bracht de aspiranten naar de hoofdklas, organiseert jaarlijks het schoolkorfbaltoernooi. ,,Ik heb bevoegdheid voor het geven van gymlessen, geënt op korfbal. Nu nog in Vaassen en Emst, maar we buigen ons het hoofd er over om ook Epe daarbij te betrekken." Hij maakt deel uit van een werkgroep op de Oosterhof die met hart en ziel probeert de problemen met de accommodatie daar te stroomlijnen. Geen sinecure in verband met tegenstrijdige belangen. Hij houdt van uitdagingen, zoals destijds in Apeldoorn waar hij een school er bovenop hielp: een start met 104 leerlingen en bij zijn vertrek zo'n vierhonderd. ,,Ik heb mijn hele leven met het hoofd gewerkt, heerlijk om nu ook de handen te laten wapperen."

BOEKENMARKT Dat doet hij als lid van de onderhoudsploeg bij zowel Regio als tennisvereniging De Kouwenaar. Verder al 17 jaar verantwoordelijk voor de boekenmarkt als onderdeel van Vaasaqua en eerder nauw betrokken bij De Wieken, waar hij naar eigen zeggen veel opstak van oud burgemeester Henk Beuke.

,,Ik heb aan het korfbal vrienden voor het leven overgehouden. Voor mij is onderwijzer het mooiste beroep. Zei tegen nieuwkomers altijd dat ze niet moesten proberen leuk te worden gevonden, maar duidelijk te zijn. Ik wandel veel, tennis , ben 40 jaar groot fan van Terschelling en maak zo mijn hoofd vrij voor het vrijwilligerswerk. Voel me een bevoorrecht mens."