Geplande verhoging ozb Hattem 'niet meer nodig'

HATTEM Het college van B&W heeft donderdag 12 oktober de begroting vastgesteld en doorgestuurd aan de Hattemse gemeenteraad voor besluitvorming. De begroting geeft een positief beeld van de Hattemse financiën voor het komende jaar en de daaropvolgende jaren. Door dit positieve financiële perspectief kan een eerder ingeplande verhoging van de OZB van 5 procent voor 2018 achterwege blijven. De gemeenteraad bespreekt de begroting op maandag 6 november.

Wethouder Martijn Hospers, onder andere verantwoordelijk voor financiën, is trots op de voorliggende begroting: ,,We hebben in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de financiële gezondheid van de gemeentefinanciën. Dat werpt nu zijn vruchten af. We hebben goede plannen voor komend jaar en onze financiën zijn op orde. Ik kijk dan ook uit naar de bespreking van de begroting in de gemeenteraad op 6 november."