• Archief BDUmedia

Gemeenteraad sluit rij in financiële nood

HEERDE De gemeenteraad van Heerde heeft bij de analyse van de jaarrekening 2017 en de voorjaarsnota 2018 de rijen gesloten. Weliswaar gemonkel over hoe het zo ver is kunnen komen met de financiële nood, maar dat alles overstegen door de wil om uit samen uit het diepe dal te kruipen.

Dick van der Veen

De opgave is niet mis: een tekort van nagenoeg twee miljoen op de jaarrekening en een gat van 1,7 miljoen in de voorjaarsnota. Per inwoner een schuld van 2.100 euro tegen gemiddeld in gemeenten van vergelijkbare grootte duizend euro. Het college belooft de raad voortaan eerder van onheilstijdingen op de hoogte te brengen. De vraag waarom het in buurgemeente Epe zoveel beter gaat wordt gepareerd met de opmerking dat Epe op een andere manier reserves vormt.

De grootste pijn zit in de sociale hoek. Via de Vereniging Nederlandse Gemeenten en ook binnen de Stedendriehoek probeert Heerde medestanders te vinden voor een opgeheven vuist tegen de rijksoverheid die grotendeels verantwoordelijk wordt gehouden voor het financiële onheil. De raad is akkoord met de budgetfreeze die 807.000 euro oplevert. Het gevormde calamiteitenfonds mag van de raad niet voor het dichten van gaten worden aangesproken. Het college neemt een motie van D66/Groen Links over om toe te werken naar een Integraal Beheerplan Gebouwen. Dat geeft inzicht in kwantiteit en kwaliteit van het gemeentelijk vastgoed. De gedachte er achter is dat Heerde hier veel geld laat liggen.

KANSEN Los van dit alles geeft de PvdA de ondernemers en Wij Zijn Heerde onder uit de zak omdat die het WK Inline Skaten onbenut lieten en daarmee een unieke kans lieten liggen. De VVD ziet nu ineens dat BOA's in een herkenbaar tenue op straat komen daar waar raad en college het liberale voorstel afwezen. ,,Voortschrijdend inzicht", zegt waarnemend burgemeester Fred de Graaf.