• Roos Koole

Gemeenten gaan hulpmiddelen uit Wmo opnieuw aanbesteden

EPE De gemeente Epe gaat de levering en het onderhoud van hulpmiddelen opnieuw aanbesteden. Het gaat om hulpmiddelen zoals rolstoelen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor werkt de gemeente samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Hattem, Heerde, Lochem, Olst-Wijhe, Voorst en Zutphen.

Op dit moment hebben de gemeenten een contract met Welzorg. Aangezien de gemeenten niet tevreden zijn over de kwaliteit van Welzorg in de afgelopen periode, wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het contract voor de duur van één jaar te verlengen.

OVERGANG Om de aanbesteding zorgvuldig te doorlopen blijft het huidige contract doorlopen tot uiterlijk 1 oktober 2018. Dan zullen de gemeenten de nieuwe aanbesteding gunnen aan de partij die als beste uit de procedure komt. Inwoners die gebruik maken van hulpmiddelen vanuit de Wmo worden tegen de tijd dat er veranderingen plaatsvinden tijdig op de hoogte gebracht.

Gemeenten in de regio werken samen om zorgvuldig en slim zorg en ondersteuning in te kopen. Dit levert volgens de gemeente Epe schaalvoordeel op voor zowel gemeenten als marktpartijen; zo worden capaciteit en kennis gebundeld en kosten gedeeld.